සත්‍යය සොයා ගමු

සත්‍යය හරි ආකාරයෙන් සොයා ගමු

Archive for the category “අල්-කුර්ආන්”

මුසල්මානුවන්ට ඉස්ලාමි ආගම පවසන ව්‍යාපාරික ක්‍රමය.

“ජුම්ආ සලාතය අවසන් වුවහොත් නැමදුපළෙන් පිටවී
භූමියෙහි විසිරී ගොස් අල්ලාහ්ගේ වරප්‍රසාදය සොයා ගනුග
ඔබ ජයග්‍රහණය කිරීම පිණිසල විටින් විට අල්ලාහ්ව මතක් කරනු.”

{අල් කුර්ආනය 62-10}

මෙහිදි අල් කුර්ආනයෙහි ස`දහන් වන වරප‍්‍රසය යනු මිනිසාට තමන්ගේ ජවනෝපාය අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීම ස`දහා අවශ්‍යවන ව්‍යපාරය ආර්ථිකය වෙිග එනමි සලාත යන ඉබාදතය අවසන්වූවිට ඔහු තම ජීවනෝපාය ස`දහා තම ජීවිතයට අවශ්‍ය භාණ්ඩයන් මහ පොළවෙි විසිරගොස් සොයා ගන්නයි අල්ලාහ් තආලා පවසා තිබෙිග

මිනිසා තම පවුලට අවශ්‍යදෑ නිහතමානීව සොයාගත යුතුයග අල් කුර් ආනයේ 2-273 වැනි වාක්‍යයෙහි ස`දහන් පරිදි ආගමික කටයුතුවල නිරතවී සිටින පුද්ගලයකු තමන්ට නොහැකිතාවයක් තිබෙන්නේනමි පමණක් අවශ්‍යවන දෘව්‍යක් වෙනත් පුද්ගලයකුගෙන් ආධාරයක ලෙස ලබාගත හැකිය. නමුත් ව්‍යපාරය හෝ රැුකියාවක් කිරීමට හැකියාවක් තියාගෙන වෙනත් හේතුවකට මෙලෙස වෙනත් පුද්ගලයකුගෙන් භාණ්ඩයක් දෘව්‍යක් යාචනය කිරීම ස්යං ගෞරවය අහිමිකරගැනීම ඉස්ලාමි ආගමයෙහි අනුමතකර නොමැත.

ව්‍යාපාරය කිරීම සමිබන්‍ධයෙන් අල් කුර් ආනය පවසන යහපත් ක‍්‍රියාමාර්ගයන්.

ව්‍යපාරය”විශ්වාසවන්තයිනිෟ නුඹලාගේ අනොන්‍ය එකඟත්වය ඇතිව ව්‍යාපාරයෙන් මිස නීතිවිරෝධී මාර්ගවලින් එකිනෙකාගේ දේපළ නුඹලා ගිල නොගනුග තවද නුඹලා නුඹලාවම නොමරනුග නියතවශයෙන්ම අල්ලාහ් නුඹලා කෙරෙහි කරුණාන්විතය.” {අල් කුර්ආනය – 4-29}

ඉහත ස`දහන් වාක්‍යන්හි අල්ලාහ් තආලා අපට ව්‍යාපාරය කිරීම ඉපැයිමෙි අංගයක් ලෙසට අනුමතකර තිබෙිග දෙදෙනෙකු අතර පරස්පර ලෙසින් ගනු දෙනුවක් සි`දුවීම ව්‍යාපාරය වෙිග මෙලෙස සි`දුවන ව්‍යාපාරයෙන් ලැබෙන ආදායම අනුමතවෙිග ව්‍යාපාරයක් සි`දුවනවිට පිළිපැදිය යුතු කරුණුගැන ඉස්ලාමි ආගමි හො`දින් පැහැදිළිකරදී තිබෙ.

1- එම ව්‍යාපාරයේ අවංකභාවය.

“ඔහු අහස් ඉහලට නැංවීයග තවද සමතුලනය ඇති කළේයග නුඹලා සමබරතාවය අවුල් නොකරන පිණිසග එනිසා තුලාව සාධාරණ ලෙස ඉටු කරනුග තවද තුලනය අඩු නොකරනු.” {අල් කුර්ආනය – 55-7,8,9}

ව්‍යාපාරයේදී අවංකත්වය පිළිපැදිය යුතුයැයි ඉස්ලාමි ආගම පවසා තිබෙිග උදාහරණයකට නබි සල් තුමානන්ගේ ජීවන රටවා බැලුවෙිනමි ඔහුට නුබුවත්ය ලැබීමට පෙර ජනතාවන් අතර ඔහු ප‍්‍රසිද්ධ පුද්ගලයකුවී සිටියේයග එයට ප‍්‍රධාන හේතුව ඔහු තම ව්‍යාපාරයෙහි පෙන්වාසිටි අවංකකම – නිහතමානිත්වය හා තමන් විසින් කළ ගිවිසුමක් කිසිවිටක කඩනොකිරීමය.

2- මිනුමි සහ බරල මිනුමි මැනීමේදි හරියාකාරව සිටිම

ඔබ මැන්නහොත් පූරණ වශයෙන් මනිනු. කිරුවහොත් නිවැරදි බරක් මගින් කිරිනුග මෙය ඔබට ඉතාමත් හොඳයග ඉතාමත් අලංකාරවත් ඵලවිපාකද ලැබෙනු ඇත.”

{අල් කුර්ආනය 17-35}

“මිනුම පූරණ වශයෙන් මනිනුග ජනතාවට පාඩුවක් ඇති කරන්නන් වශයෙන් නොසිටිනුග නිවැරදි තරාදියකින් කිරිනුග මිනිසුන්ට ලබා දිය යුතු භාණ්ඩ ඔබ අඩුකර නොදමනු.” {අල් කුර්ආනය 26-181}

අල්ලාහ් තආලා විසින් මිනුමි කටයුතුවල සි`දුකළ වැරදි පෙන්වාදීම ස`දහා සුඅයිබි නැමති නබිවරයකුව පවා ලොවට යවා තිබීමෙන් මෙලෙස මිනුමි කටයුතුව වැරදිකමි සි`දුකිරීම කෙතරමිදුරට ලොකු පවක්දැයි සිතාගත හැකිය.

3- රැුවටීම වංචා කිරීමෙන් වැලකී සිටිම

නපුරක් කිරීම කිසිම නබිවරයෙකුට අයත් දැයක් නොවග කවුරුන් හෝ නපුරක් කළහොත් ඔහු එම නපුර කළ වස්තුවදල විනිශ්චය දිනදී තමන් සමග ගෙන එන්නට සිදු වනු ඇතග පසුව සෑම ආත්මයකටම ඒ දැය කළ පාපයන්ට සරිලන ඵලවිපාක පූරණ වශයෙන් දෙනු ලැබේග ඒවා :කළ පින් අඩු කර හෝ පාපයන් වැඩි කර හෝ අසාධාරණයක් කරනු” {අල් කුර්ආනය 3-161}

යමිකිසිවකු තමන්කළ පාප ක‍්‍රියාවට ද`ඩුවම ඔහුම අනුභවය කළ යුතුයග එමෙන්ම වංචාකරන පුද්ගලයකු තමන් වංචාකළ භාණ්ඩවලින්ම ඔහුට ද`ඩුවමි ලැබෙන බවට අල්ලාහ් තආලා අවවාදකර තිබෙිග එම නිසා ව්‍යාපාරයේදී කලවමි කිරීම – ව්‍යාජ භාණ්ඩ විකිණීම – බොරු කීම රැුවටීම වැනි ක‍්‍රියාවන් නොකළ යුතුයිග

4- ණය ආධාර

අමාරුකමෙහි සිටින්නන්ට අලංකාරවත් ණය අල්ලාහ් වෙනුවෙන් ණය දෙන්නන් කවරෙක්ද? එය ඔහුල ඔහුට අනේක ගුණයක් වැඩි වන ලෙසට සලස්වන්නේයග අල්ලාහ් :වස්තුව සමහරෙකුට හකුලාද අල්ලා ගනු ඇතග සමහරෙකුට වැඩි කරද දෙන්නේයග තවද ඔහු වෙතම ඔබ නැවතත් ගෙන එනු ලබන්නෙහුයෟ.”

{අල් කුර්ආනය 2-245}

ඔබගේ අසල්වැසියා රෝගාතුරුව සිටින්නේනමි ඔහු වෙතගොස් ඔහුගැන සොයා බලන්නග අසල්වැසියා පීඩාවට පත්වී සිටින්නේනමි ඔහුට ණය ලබාදී උදවිකරන්න නබි සල්තුමානන් පැවැසුවෙිය.ඉහත ස`දහන් අල්කුර්ආන් හා නබි වදන්වලින් කිසිවකු හෝ රෝගාතුරව – දිළිදුකමින් පීඩාවට පත්වී සිටින්නේනමි ඔහුට ණය ලබාදෙන්නයි පවසා තිබෙිග තමන් සතුව මුදල් නොමැතිනමි කිසිවකුගෙන් ණයක් ගැනීමට ඉස්ලාමි ආගම අනුමතකර තිබෙිග

5- අල්ලස් ගැනීම

“තවද ඔබල ඔබ අතරේ කෙනෙකු අනිත් කෙනාගේ වස්තූන් වැරදි ආකාරයෙන් අනුභව නොකරනුග ඔබගේ පාර්ශවය බොරු යයි ඔබ දැන සිටියදී අනිත් මිනිසුන්ගේ වස්තුවෙන් කිසිවක් පාපතර මාර්ගයෙන් ගිල දැමීම පිණිස අල්ලස් දීමට ඒ සමග අධිකාරීවරුන් වෙත නොයනු.” {අල් කුර්ආනය 2-188}

එම අල්කුර්ආනයෙහි වාක්‍ය ම`ගින් වෙනත් පුද්ගලයකුගේ වස්තුවක් තමන් සතුකර ගැනීමට හෝ වෙනත් කාරණාවකටද අල්ලස් ගැනීම තහනමි බව ස`දහන්වෙිග

6- පොලිය ගැනීම හා දීම

පොලිය ගෙන වැජපෙන අය ෂයිතාන්ට කොටුවී පිස්සුවෙන් න`ගිටින්නන් වශයෙන් මිස වෙන ක‍්‍රිමයකට පරලොවෙිදි නැගිටින්නේද නැත. මන්දයත් වෙළ`දාමද පොලිය මෙන්ම වන්නේය. එබැවින් පොලීය ගැනීමෙහි වරදක් නැතැයි ඔවුන් පැවැසූහ. නමුත් අල්ලාහ් ඔබගෙන් කවුරුන් හෝ තම දෙවියන්ගෙන් පැමිණි පොලිය නොගත යුතුයි යන අවවාදයට අනුව එය අත්හැර දමා ඈත්වූහොත් එයට පෙර ඔහු ලබාගත් කලින්දැය ඔහුටම අයත්ය. මීට පෙර පොලිය ලබාගත් ඔහුගේ කාරණාව අල්ලාහ්ගේ සන්නිදානයෙහි ඇත්තේය. අල්ලාහ්ගේ නියෝගය පැමිණි පසු පොලිය ඇත්හර දැමූ බැවින් අල්ලාහ් ඔහුව සමාවකර හැරිය හැකිය. තවද මෙම නියෝගය ලැබුණු පසු කවුරුන්හෝ පසුවද පොලිය ගැනීමට ඉදිරිපත්වූහොත් ඔවුන් නිරාවාසින්ය එහි ඔවුන් ස`දහටම රැු`දී සිටිනු ඇත.” “අල්ලාහ් පොලිය විනාශකර දමා ධාන්‍ය මානය විස්තීරණ්‍ය කරන්නේය. තවද තම නියෝගය ප‍්‍රතික්‍ෂේපකරමින් සිටන පාක‍්‍රියාවකරුවන් කිසිවකුව අල්ලාහ් ප‍්‍රයකරන්නේද නැත.” “විස්වාසවන්තයෙණි ඔබ ඇත්තෙන්ම විස්වාසවන්තයන් වශයෙන් සිටිනහුනමි අල්ලාහ්ට බියවී පොලිය මෙතෙක් ලබාගත්දෑ හැරෙන්නට ඉතිරිව ඇතිදැය නොගෙන අත්හැර දමනු.” {අල් කුර්ආනය – 2:275,276,278}

ඉස්ලාමි ආගමයෙහි ස`දහන් පරිදි පොලිය යනු මහ පාපක‍්‍රියාවකි එම`ගින් ව්‍යාපාරය කර උපයන පුද්ගලයන් සදහටම නිරයට යනු ඇතයි අල්ලාහ් තආලා පවසා තිබෙිග එමෙන් පොලී ගැනීම දීමෙන්ද වැලකී සිටිය යුතුය

7- තවත් කෙනෙකුගේ භාණ්ඩයන් පැහැර ගැනීම – අත්පත්කර ගැනීම

“විශ්වාසවන්තයිනිෟ නියත වශයෙන්ම ඔවුන්ගේ පූජකවරුන්දල පඬිවරුන්දල බොහොමයක් දෙනා ජනතාවගේ වස්තූන් වැරදි ආකාරයෙන් ගිල දමන අතර ජනතාව අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි යාමද වළක්වන්නාහග එබැවින් :මොවුන්ටදල තවද කවුරුන් රත්‍රන්දල රිදීද එක්කාසු කර තබාල එය අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි වියදම් නොකර සිටින්නෝද ඔවුන්ටදල :නබියේෟ ඔබ වේදනා ගෙන දෙන දඬුවම මගින් ශුභාරංචි දෙනු මැනව.”{අල් කුර්ආනය 9-34}

තමන්ව සොයා එන ජනතාවගෙන් වැරදි අන්දමින් ඔවුන්ගේ භාණ්ඩයන් අත්පත්කර ගැනීම සොරකමි කිරීමට සමානය – මෙලෙස ආගමික නායකයන්ද ජනතාවගෙන් ආහාර ඉල්ලා අනුබව කිරීමද ස`දහන්කළ හැකියග

8- වංචා – දූෂණය

“විශ්වාසවන්තයින ඔබ අල්ලාහ්ටදල ඔහුගේ දුතයාටදල වංචා නොකරනුග තවද ඔබ :කරන්නේ අපරාධයක් යයි දැන දැනම ඔබ වෙත ඇති විශ්වාසයට තබා ඇති වස්තූන්ද වංචා නොකරනු.”
{අල් කුර්ආනය 8-27}

කිසිවකු ඔබව විස්වාසකර යමක් භාරදෙන්නේනමි ඔහු භාරදුන් වස්තුව යළි ඉල්ලා සිටින විට එලෙසින්ම ලබාදිය යුතුයිග එලෙස නොදී එම පුද්ගලයාව රැුවටීම පාපයකිග

9- අනාථයන්ගේ දෙපළ

අනත් දරුවන්ට ඔවුන්ගේ දේපළ (ආපසු) ලබාදෙනු.  නුඹලාගේ නොවටිනා දේ වෙනුවට (ඔවුන්ගේ) වටිනා දේ හුවමාරු නොකරගනු. තවද නුඹලාගේ දේපළ සමග (මිශ්‍ර කිරීමෙන්) ඔවුන්ගේ දේපළ ගිල නොගනු. නියතවශයෙන්ම එය මහත් වූ පාපයකි.”{අල් කුර්ආනය – 4-2}

ඔබවෙත භාරදුන් අනාථ දරුවන්ගේ දේපළ වත්කමි සියල්ල එම දරුවන් වැඩිහිටියන්වූ සැනින් ඔවුන්ට ලබාදිය යුතුයිග එයින් කිසිවක් අත්පත්කර ගැනීමට උත්සහනොකළ යුතුයග

10- බොරු කියමින් ව්‍යාපාරය කිරීම

ධර්මය හිමි අයවළුනිෟ ඇත්ත බොරුවත් සමග කුමක් නිසා පටළවන්නෙහුද? ඔබ හොඳින් දැන සිටියදී කුමක් නිසා සත්‍යය වසං කරන්නෙහුද?
{අල් කුර්ආනය 3-71}

ව්‍යාපාරයේදී යමිකිසි භාණ්ඩයක තත්වය උසස් තත්වයකින් නොතිබෙන්නේනමි එම භාණ්ඩය ගැන උසස් අන්දමින් පවසා විකිණීම තහනමියග මෙලෙස ව්‍යාපාරය කිරීම මහ පාපයකිග

11- බර – මිනුමි මැනීමෙිදී වංචාව

මිම්ම පූරණ වශයෙන් මැනල බර නියම ආකාරයට කිරිනුග :ඔබ දිය යුතු මිනිසුන්ගේ භාණ්ඩ වලින් කිසිවක් ඔවුන්ට අඩු කර නොදමනුග භූමියෙහි සාමය හා සමාදානයද ඇති වී පිළිසකර වූ පසු එහි ආරවුල් ඇති නොකරනු, ඔබ විශ්වාසවන්තයින් නම්ල මේවායින්ම ඔබට හොඳක් අත් වනු ඇත.”
{ අල් කුර්ආනය- 7-85}

යමක් මිලදී ගන්නා පාරිභෝගිකයාට එම භාණ්ඩය නිසිලෙස බර හෝ මිනුමකින් මැනදිය යුතුයග එලෙස නොකර එහි වංචාවක් සි`දුකරන්නේනමි එයද පාප ක‍්‍රියාවකිග

තවද…………………………………..

12- යමිකිසි දෙයක් කලවමි කර ව්‍යාපාරය කිරීම

“සත්‍යය අසත්‍යය හා මිශ්‍රකර අවුල් නොකරව්ග තවද නුඹලා දැනුවත්වම සත්‍යය වසන් නොකරව්”{ අල් කුර්ආනය – 2-42}

13- ආගම පෙන්වා ඉපැයිම

“තවද නැවතත් මාව ප්‍රතික්ෂේප කර හැරියහොත් ඒ ගැන මට කිසිම දුකක් නැතග මන්දයත් මා ඔබ වෙතින් කිසිම කුලියක් ඉල්ලුවේ නැතග මගේ කුලිය අල්ලාහ් වෙතින්ම මිසල වෙන කිසිවෙකු වෙත නැතග මා ඔහුට සම්පූර්ණයෙන්ම අවනත වී කටයුතු කරන මුස්ලීම්වරුන්ගෙන් කෙනෙකු වශයෙන් සිටින ලෙසට අණ කරනු ලැබ ඇත්තෙමි.”{ අල් කුර්ආනය – 10-72}

14- සහෝදරවරුන්ට ලබාදිය යුතු දේපළ වස්තුවන් නොදී එම`ගින් ඉපැයිම,

“නියත වශයෙන්ම මොහු මගේ සහෝදරයෙකිග ඔහු අත එළුවන් අනූ නව දෙනෙකු සිටින්නේයග මා වෙත එකම එක එළුවෙකු සිටින්නේයග එසේ තිබියදී ඔහු එයද තමන්ට ලබා දිය යුතුය යයි කියමින් තර්ක විතර්ක කර මගෙන් ජය අත් කර ගත්තේය යයි පැවසුවේයග එයට දාවූද් ඔබගේ එළුවා ඔහු තමන්ගේ එළුවන් සමග එක්කාසු කර හරින මෙන් ඉල්ලා සිටීමල නියත වශයෙන්ම ඔහු ඔබ කෙරෙහි කරන අපරාධයකිග නියත වශයෙන්ම යහළුවන්ගෙන් වැඩි දෙනෙකු ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකු අනිත් කෙනාට වංචා කරන්නාහග විශ්වාසය තැබූ දැහැමි ක්‍රියාවන් කරන අය හැරග විශ්වාසවන්තයින් එසේ කරන්නේ නැතග වංචා නොකරන මෙවැන්නන් ඉතාමත් අල්පයකි යයි පැවසුවේයග මේ අතර දාවූද් වන ඔහුල නියත වශයෙන්ම අපිම ඔහුව පිරික්සුමට ලක් කර හැරියෙමු යයි සිතාල තම දෙවියන් වෙත තමන්ගේ වැරැද්දට සමාව දෙන මෙන් ඉල්ලාල නැවී බිම වැටී සුජූද් කර නැමදල තම දෙවියන්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කළේය”

{ අල් කුර්ආනය – 38-23,24}

15- බොරු පොරොන්දු හා යාචනයෙන් ඉපැයිම

“අල්ලාහ් වෙත දුන් පොරොන්දුව සුළු මුදලකට ඔබ විකුණා නොදමනුග ඔබ බුද්ධිමතුන් වශයෙන් සිටින්නෙහු නම්ල අල්ලාහ් වෙත සිටීමම ඉතාමත් උසස් වනු ඇත.”
{අල් කුර්ආනය – 16-95}

16- හමිබකළ දෑ කුමිමැහිකමින් ලෝභකමින් තබාගැනීමද ඉස්ලාමි ආගමයෙහි තහනමිකර තිබෙ.

By:Jesmiñ

Advertisement

ඉස්ලාමයේ කාන්තාව

පවත්නා ආකල්පයෙන් ඔබ්බට ගොස් දර්ශණයකින් මුස්ලිම් කාන්තාවන් ගැන හිතන කල ඔබට මොනවද හැඟෙන්නේ?

ගුප්ත තිරයකට මුවාවූ,
පුරුෂ පක්ෂයේ පීඩාවට ගොදුරු වූ,
බටහිර ලෝකයෙන් තම නිදහස හා මුදවා ගැනීමක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නියක්ද?

ඔබට මුස්ලිම් සමාජය හා බැඳීමක් නොමැති නම් මුස්ලිම් කාන්තාව ගැන ඔබට ලැඛෙනුයේ මාධ්‍ය විසින් ප්‍රචලිත කළා වූද, සැබෑ තත්වයෙන් බොහෝ දුරස් වූද, ඍණාත්මක ප්‍රතිරුවකි. එම ප්‍රචාරයන් – අධික පිරිසක් ආකර්ෂණය කර ගැනීම, නිෂ්පාදන අලෙවිය හෝ දේශපාලන පක්ෂපාතී බව අරමුණු කරගෙන සැලසුම් කළ ඒවාය.

ඇත්තෙන්ම නැත. එහෙම ආකල්පයක් තියෙන්නේ. මුස්ලිම් කාන්තාවට ඉස්ලාම් ධර්මයෙන් හිමි වන තැන ගැන අවබෝධයක් නැති නිසයි.

මුළු ලෝක ජනගහණයෙන් 20-25%ක් මුස්ලිම්වරුන් ඒ වගේම යුරෝපයේ දෙවන ප්‍රධාන ආගම, ඉස්ලාම් ධර්මයයි. එමෙන්ම යුරෝපයේ හා ඇමරිකාවේ ඉස්ලාමය වැළඳ ගන්නා අයගෙන් වැඩි දෙනෙකු කාන්තාවන් බව ඔබ දන්නවාද? එමෙන්ම බටහිර රටවල්වල කාන්තාවන් පීඩනයට ලක් වූ පිරිසක් ලෙසින් ඔවුනට මුස්ලිම් කාන්තාවන් අනුකම්පා සහගත වන බව ඔබ දන්නවාද? බටහිර රටවල් වෙත යන මුස්ලිම් කාන්තාවන් තම අනන්‍යතාවය රැක ගන්නටත් තම දරුවන්ට එය ලබාදීමටත් උත්සුක වන්නේ ඇයි දැයි ඔබ සිතා බැලූවේද? සමහර මාධ්‍යවලින් ප්‍රචලිත කරන්නාක් මෙන්, ඉස්ලාම් ධර්මය කාන්තාවට අයුක්තියක් කරමින් ඇයව පීඩාවට ලක් කරන්නේ නම්, ඉන් මිදී යෑම සිදුවිය යුතු නමුත්, ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව ඉස්ලාම් ධර්මය වෙතට ඔවුන් ආකර්ශණය වෙන්නේ ඇයි දැයි මොහොතකට සිතා බැලූවේද?

සමාජයේ පවත්නා ඒකාකාරී ආකල්පයෙන් ඔබ්බට ගොස් නූතන යුගයේ උගත් කාන්තාවට ඉස්ලාමය ලබාදෙන තැනත්, විවිධ සමාජ මට්ටම්වල බොහෝ කාන්තාවන් හා පිරිමින්ද ඉස්ලාමය පිළිගැනීමට හේතුවත් මදක් විමසා බලමු.

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආනයේ හා මුහම්මද් තුමාගේ ’හදීස්’ (එතුමාගේ ප්‍රකාශ, ක්‍රියා හා අනුමත කළ දෑ) වල කාන්තාව ගැන ධනාත්මක විස්තරයක් අඩංගු වේ. කාන්තාවන්ට නිසි තැන ලබා දෙමින්, නිතරම පිරිමින් සමඟ සමීපව සඳහන් වන හා විශ්වාසයේ සහකරුවන් හා මිත්‍රයින් ලෙස කාන්තාවන් ගැන සඳහන් වන එකම ධර්ම ග්‍රන්ථය ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආනයයි.

මේ එවැනි උදාහරණ කිහිපයක්……..

’විශ්වාසවන්ත පිරිමින් හා කාන්තාවන්, මිතුරන් ලෙසින් එකිනෙකාව ආරක්ෂා කරති. නිවැරදි දේ කිරීමටත්, වරදින් මිදීමටත් පොළඹවති. සලාතය (නැමදුම්) ඉටුකරති. zසකාත් (වාර්ෂික දන්දීම) ලබා දෙති. ඔවුන් අල්ලාහ්ට හා ඔහුගේ දූතයාට අවනත වෙති. ඔවුනට අල්ලාහ් කරුණාබර වෙයි. ඇත්ත වශයෙන්ම අල්ලාහ් ශක්තිවන්තයාය. ප්‍රඥාවන්තයාය. විශ්වාසවන්ත පිරිමින් හා කාන්තාවන්ට අල්ලාහ්, පහළින් ගංගා ගලන්නා වූ ස්වර්ගය ලබාදෙන බවට පොරොන්දු වී ඇත. ඔවුන් එහි සදාකල් ජීවත් වෙති. එහි උද්‍යානවල ඇති අලංකාරවත් මන්දිර සදාකාලික සතුටකින් යුතුය. අල්ලාහ්ගේ සතුටට භාජනය වීම ඊට වඩා උසස් වන අතර, එයම විජයග්‍රහණය වේ.’
(අල්කුර්ආන් 91:71-72)

’ඇත්ත වශයෙන්ම අල්ලාහ්ට යටහත් පහත් වූ පිරිමින් හා කාන්තාවන්ද, විශ්වාසවන්ත පිරිමින් හා කාන්තාවන්ද, අවනත වන පිරිමින් හා කාන්තාවන්ද, සත්‍ය කථා කරන්නා වූ පිරිමින් හා කාන්තාවන්ද, ඉවසිලිවන්ත පිරිමින් හා කාන්තාවන්ද, භක්තිමත් හා නිහතමානී පිරිමින් හා කාන්තාවන්ද, දන් දෙන්නා වූ පිරිමින් හා කාන්තාවන්ද, උපවාසයේ යෙදෙන පිරිමින් හා කාන්තාවන්ද, තම පවිත්‍රතාව රැකගන්නා වූ පිරිමින් හා කාන්තාවන්ද, අල්ලාහ්ව නිතරම සිහිපත් කරන පිරිමින් හා කාන්තාවන්ද, ඔවුනට අල්ලාහ් ක‍ෂමාව හා උසස් වූ දීමනාවක් සකසා ඇත.’ (අල්කුර්ආන් 33:35)

බලය වෙනුවෙන් පිරිමින් හා කාන්තාවන් ඉතිහාසගත ගැටුමක නිරත වීමක් ඉස්ලාමයේ නැත. ඒ දෙපිරිසගේම දායකත්වය අත්‍යවශ්‍යය.

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආනය මෙසේ පවසයි.

’මිනිසුනි, එකම කෙනෙකුගෙන් ඔබව මැව්වා වූ අල්ලාහ්ට බිය වන්න. (ඔහු) එයින් (ඔබේ) සහකාරිය මැවූ අතර, ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් කාන්තාවන් හා පිරිමින් විශාල පිරිසක් බිහි වූහ. (මුළු ලෝකයේම) ඔබ ඔබේ අයිතිවාසිකම් අයැදින්නා වූ අල්ලාහ්ට බිය වන්න. ඔබව බිහි කළ ගර්භාෂයට (මවට) බියවන්න. අල්ලාහ් නිතරම ඔබව බලා සිටින්නේය.’ (අල්කුර්ආන් 4:1)

’ඔබගෙන් ඇතැමුන්ට අල්ලාහ් අධිකව ලබා දුන් දෑ ගැන ආශා නොකරන්න. පුරුෂයින්ට ඔවුන් උපයාගත් දෙයින්ද, කාන්තාවන්ට ඔවුන් උපයාගත් දෙයින්ද, කොටසක් වෙයි. එහෙත් සෞභාග්‍යය අල්ලාහ්ගෙන් අයැදින්න. ඇත්ත වශයෙන්ම අල්ලාහ් සතුව සියලූ දෙයෙහි දැනුම තිඛෙන්නේය.’ (අල්කුර්ආන් 4:32)

දෙවියන්ගෙන් ලැබුණු උතුම් වූ ධර්මය සිය ජීවිත කාලය තුල ක්‍රියාත්මක කල මුහම්මද් තුමාණන්ගේ (එතුමාට සාමය අත්වේවා) ජීවිතය සැමටම ආදර්ශයකි. එතුමාණන් කාන්තාවන්ට සිදුවන සියලූ අපරාධ හෙලා දුටු අතර, ඔවුන් මත බලය අයුතු ලෙස යොදා ගැනීමට විරුද්ධ විය. පිරිමින් හා කාන්තාවන්ගෙන් තමන් යටතේ සිිටින අය ගැන අල්ලාහ් ප්‍රශ්න කරනු ඇතැයි පැවසීය. තවද, එතුමාගෙන් මෙසේ පැවසීය. තවද, එතුමාණන් මෙසේ පැවසීය.

’කිසිදු මුස්ලිම්වරයෙක්, මුස්ලිම් කාන්තාවක් ගැන අයහපත් හැඟීමක් ඇති කර නොගත යුතුයි. ඈ තුළ ඔහු පිළිකුල් කරන එක් ගුණාංගයක් ඇත්නම් ඔහු ප්‍රිය කරන තවත් ගුණාංගයක් ඇගෙන් දකිනු ඇත. විශ්වාසවන්තයින් අතර හොඳම තැනැත්තා, සිය බිරිඳට හා පවුලේ අයට හොඳින් සලකන්නාය.’

සෙසු ධර්මයන්හි කාන්තාවට හිමි තැන

පෙර කී දේව ධර්මය එය පහළ වූ වකවානුවේ අරාබි හා අරාබි නොවන ජනයාට මහඟු විප්ලවයක් විය. මුස්ලිම් දරුවන්ට සිය මවගේ දෙපා මුල ස්වර්ගය තිඛෙන බව ඉස්ලාමය පවසන කල, චීනයේ කන්ෆූෂස් දර්ශණයෙන් කාන්තාවට පළමුව සිය පියාටත්, අනතුරුව ස්වාමි පුරුෂයාටත්, ඔහුගේ වියෝවෙන් පසු පුතාටත් අවනත වන ලෙස පවසා ඇත. කාන්තාවන් ස්වාධිපත්‍යයට නුසුදුසු බවත්, ස්වභාවයෙන්ම දුර්වල බවත්, පහසුවෙන්ම නොමග යන බවත්, අනුවණක්කාර බවත් හින්දු දහමේ මතයයි. කලක් යුදෙව් හා ක්‍රිස්තියානිවරුන් කාන්තාව දෙස බැලූවේ මානව වර්ගයාගේ පිරිහීමට හේතුව ලෙසයි. ඔසප්වීම හා දරු ප්‍රසූතිය දේව ශාපයක් නිසා සිදුවන බව ඔවුන් විශ්වාස කරති.

මුහම්මද් තුමාගෙන් වසර දහසකට පසු 1586දී, ප්‍රංශ කතෝලිකවරු, කාන්තාවට ආත්මයක් තිබේද නැද්ද යන්න ගැන වාද කළහ. ඇතැම් ක්‍රිස්තියානිවරු යක්ෂයින් ආවේෂ වී ඇතැයි කාන්තාවන්ව පණපිටින් පුළුස්සා දැමූහ. යුරෝපයේ විවාහක කාන්තාවට දේපළ අයිතිය හා දික්කසාද වීමේ අයිතිය දහනමවන ශතවර්ෂය වනතුරු ලබාගත නොහැකි විය. එවැනි තත්වයක් මත, යුක්තිය සොයා ඔවුන් සටන් කිරීමට පෙළඹීම පුදුමයක් නොවේ.

ඉස්ලාමයේ සමාජ ක්‍රමය මීට වඩා වෙනස් මුහුණුවරක් ගනියි. වඩාත් සාර්ථක සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණයක් ගෙන ආ මුහම්මද් තුමාණන්, පීඩිත, දුර්වල ජනයාගේ අයිතිවාසිකම් ඔවුනට ලබාදීමට සමත් විය. කාන්තාව සම්බන්ධයෙන් ඇති අල්කුර්ආනයේ වාක්‍යයන් ඒවා පහළ වූ වකවානුවේ කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ලබා දීමට මෙන්ම, සමාජ ක්‍රමය හැඩ ගැස්වීමටද පදනම් විය. දේපළ සම්බන්ධ අයිතිවාසිකම්ද, විවාහය, දික්කසාදය මෙන්ම අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමටත් ඔවුනට හිමි අයිතිවාසිකම් එලෙසින්ම හිමිවිය.

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල්වල, පීඩනයට ලක්වී සිටින කාන්තාවන් මෙන් නොව, ඉස්ලාමය ආරම්භක යුගයේ කාන්තාවන් සිය අධ්‍යාපනය හා නිපුණත්වයන් හේතුවෙන් පැසසුමට ලක් වූවන්ය. මුහම්මද් තුමාණන් ප්‍රකාශ කල පරිදි ’දැනුම ලැබීම සියලූම මුස්ලිම්වරුන්ගේ යුතුකමකි.¶ එතුමාණන්ගේ බිරිඳ ආයිෂා තුමිය (ඇයට අල්ලාහ්ගේ දයාව අත්වේවා) නබි තුමාගේ ප්‍රකාශයන් දහස් ගණනින් ධාරණය කොට ඊළඟ පරම්පරාවට තිළිණ කළ ශ්‍රේෂ්ඨ කාන්තාවකි. කිවිඳියක් වූ ඇය වෙද හා ඉස්ලාමීය නීතිය යනාදී ක්ෂේත්‍රයන්හිද ගැඹුරු දැනුමක් තිබුණු තැනැත්තියකි. සිය පෞද්ගලික ගුණාංග තුළින් යහපත් පෞරුෂත්වයක් හෙබ වූ තැනැත්තියකි. නබි තුමාණන්ගේ අභාවයෙන් පසු ඇය යුද්ධයක නායකත්වය දැරීම ගැනද කවුරුත් විරුද්ධත්වය පළ කළේ නැත. මධ්‍යම යුගයේ බොහෝ කාන්තාවන් උගත් හා ආගමික බලතල හිමි අය ලෙස ගෞරවපූර්වකව සමාජය විසින් පිළිගනු ලැබිණි. එහෙයින් ඉස්ලාම් ධර්මය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන්, ඔවුන් තමන්ට හිමි තැන ලබා ගැනීමට උත්සුක කරනවා මිස, ඇතැම් අන් ආගම්වල වූවා මෙන් එය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ඉදිරිපත් නොවෙති. ඉස්ලාමයට පෙර හා අද මුස්ලිම් කාන්තාවට තමන්ට හිමි අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳීමට නොහැකි එකම බාධාව, ඉස්ලාමීය නොවන සංස්කෘතීන් හා සිරිත් විරිත්වල බලපෑම, ආගමික දැනුම මදිකම හා ස්වභාවයෙන්ම මිනිසා සතු අයහපත් පැතිකඩ ඉස්මතු වෙයි.

පිරිමි හා කාන්තාවන්ට අදාල ආචාරධර්ම හා සම්බන්ධ නීතිරීති

සමාජයේ හා පවුල් සංස්ථාවේ සදාචාරය රැක ගැනීමට, මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට හා පිරිමින්ට සමහර ආචාරධර්ම හා නීතිරීති ඉස්ලාමය පනවා ඇති අතර, ඇතැම් විට බටහිර ජාතිකයින්ට එය පීඩනයක් ලෙස පෙනෙනු ඇත. දෙපිරිසට ආකර්ශණීය බවෙන් තොර, සිරුරට තද නොවන ඇඳුම් ඇඳිය යුතු අතර, විරුද්ධ ලිංගිකයින් සමඟ අසම්මත හැසිරීම්වල නිරත වීම ඇති අවස්ථාවන් වැළැක්විය යුතුය. අධික ආකර්ණයකින් යුතු හෙයින්, කාන්තාවන් තම හිසද ආවරණය කිරීම අනිවාර්්‍ය වේ. නිවසින් බැහැරව යන විට මෙය අනිවාර්්‍ය වන්නේ කාන්තාවගේ ගෞරවය රැක ගැනීම උදෙසාය. අද සමාජයේ වෙළඳ භාණ්ඩයක් ලෙසින් කාන්තාවන්ව අසභ්‍ය ලෙස යොදාගෙන තිබීම හේතුවෙන්, ඔවුන් ලිංගික අපචාරවලට ලක්වනවා පමණක් නොව ඔවුන්ගේ පවුල් ජීවිත අඩපණ වී ආධ්‍යාත්මික ජීවිතය නිමාව දැක තිබීම කණගාටුවට කරුණකි.

ඉස්ලාමය වත්මන් කාන්තාවන්ට පවසන්නේ කුමක්ද?

කාන්තාවන් තම ස්ත්‍රීභාවය අගේ කරමින්, ගෞරවනීය ජීවිතයක් ගත කිරීමට කැමැත්තෙන්, උසස් චරිතයකට හිමිකම් කියන්නට සූදානමින්, පවුල් සංස්ථාව නොසලකා නොහැර යහපත් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයක් හා සමබර ලෞකික ජීවිතයකට ප්‍රිය කරන්නේ නම් ඇයට හිමි එකම මග පෙන්වීම ඉස්ලාමයයි.

කාන්තාවගේ අයිතිවාසිකම්, යුතුකම් හා ඇගේ දායකත්වය

පෙර සඳහන් වූ කුර්ආනීය පාඨයේ පැවසෙන ආකාරයට කාන්තාවට ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් පිරිමින් හා සමතැනක් ලැඛෙන අතර, ආගමික යුතුකම්ද දෙපිරිසටම සමාන වේ. මෙය ඉතා වැදගත් කරුණක් වන්නේ, මුස්ලිම්වරුන් දෙවියන්ට සේවය කිරීම, ඔවුන්ගේ පළමුහම්මද් තුමා යුතුකම ලෙස සලකන නිසාත්, මෙලොව ජීවිතය තාවකාලික එකක් වන අතර, පරලොව ජීවිතය තීරණය කරන්නා වූ පරීක්ෂණයක් ලෙස දකින නිසාත්ය. එහෙයින් පරලොව ජීවිතය අරමුණු කර ගන්නා වූ මුස්ලිම්වරයෙකුට මෙලොව ජීවිතයේ ධනය, බලය, ප්‍රසිද්ධිය ගැන එතරම් තැකීමක් නැත. ශ=ද්ධ වූ අල්කුර්ආනය මෙලොව ජීවිතය ගැන විග්‍රහ කරන්නේ කෙටි හා අස්ථාවර තැනක් ලෙසයි. ඇත්ත වශයෙන්ම වැදගත් වන්නේ අපගේ චරිතය, අන් අය සමඟ හැසිරෙන ආකාරය හා දෙවියන්ගේ දායාදයන් ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ආකාරයයි. ඒ සඳහා පවුල් සංස්ථාව සතුව වැදගත් කාර්්‍යභාරයක් තිඛෙන අතර, ස්ථාවර පවුලක, යහපත් ආකාරයෙන් හැදෙන වැඩෙන දරුවන්, ධර්මයේ පදනම වන විශ්වාසය ඒ ආකාරයෙන්ම ඊළඟ පරම්පරාවට රැගෙන යන භාරකරුවන්ය. ප්‍රසිද්ධ අරාබි ප්‍රස්ථාපිරුළක මෙසේ සඳහන් වෙයි.
’මෑණියන් වූ කලී එක් පාඨශාලාවකි’

ඉස්ලාමීය සංකල්පයට අනුව, මවට නිවසේ වගකීම භාරව තිඛෙන අතර, පවුල නඩත්තු කිරීමට අවශ්‍ය ආර්ථීක පසුබිම සැකසීම පියාගේ වගකීම වුවද, මාතෘත්වය හා ගෘහ පාලනය නොවැදගත් ලෙස හෝ අඩු කුසල් හිමි ක්‍රියාවන් ලෙස හෝ ඉස්ලාමය පිළිනොගනියි. ඇත්ත වශයෙන්ම මාතෘත්වය සතුව සමාජයේ නගා සිටුවීමට වැදගත් දායකත්වයක් ඇත්තේ, පවුල් සංස්ථාවක ස්ථාවරකිය හා යහපත් දරුවන් හදා වඩා ගැනීමේ මහඟු වගකීම ඇය සතුවන නිසාය. පවුලේ නඩත්තුවට මුදල් ඉපැයීම සඳහා කාන්තාව යොමු වීම මාතෘත්වයේ සැබෑ වගකීම් ගිලිහී යාමට හේතුවන අතර, ඒ හේතුවෙන් පවුල් සංස්ථාවේ ස්ථාවරබව අහිමි වෙයි. බටහිර රටවල්වල කාන්තාවන් මාතෘත්වය පිළිබඳ සංකල්පයෙන් ඈත් වී මුදල් උපයන යන්ත්‍ර බවට පත් වී ඇත්තේ, නිවසේදී හා සේවා ස්ථානවල ලිංගික අපචාරවලටද ලක්වෙමිනි. එහෙත් පවුලේ නඩත්තුවට ඇගෙන් ලැඛෙන්නා වූ දායකත්වය ඔවුන්ගේම සංස්කෘතිය තුල පැසසුමට ලක් නොවීම කණගාටුවට කරුණකි. ඉස්ලාමය කාන්තාවට උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමටත්, සිය මූලික වගකීම් ඉටුකිරීමෙන් අනතුරුව, සමාජයේ ප්‍රයෝජනය උදෙසා කටයුතු කිරීමටත් අවකාශය සලසා දී ඇත. මුස්ලිම් කාන්තාවක් උපයන දෑ ඈ සතුවන අතර, පවුලේ නඩත්තුවට අවශ්‍ය වියදම් දැරීම පුරුෂයින්ගේ වගකීමේම පවතියි.

ඉස්ලාමයේ විවාහය

සිය දරුවන්්ට සුදුසු සහකරුවෙක් හෝ සහකාරියක් සොයාදීම දෙමාපියන්ගේ වගකීම වන අතර, විවාහ වන දෙදෙනාටම, එයට එකඟවීමට හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ සම්පූර්ණ නිදහස තිබේ. සිය කැමැත්තෙන් තොරව විවාහ වූ ඇතැම් තරුණියන්ට එම විවාහයෙන් මිදීමට නබි තුමාණන් අවසර දුන්නේය.

ආදරය හා කරුණාව මෙන්ම අන්‍යොන්‍ය අවබෝධය මත පදනම් වූ සම්බන්ධතාවයක් ලෙස ඉස්ලාමය අඹු-සැමි සම්බන්ධතාවය විග්‍රහ කරයි. අල්කුර්ආනයේ මෙසේ සඳහන් වෙයි:
’ඔහුගේ සළකුණු අතර ඔබට ඔබ තුළින්ම සහකාරියක් මැව්වේය. ඒ ඔවුන් මත සාමයේ රැඳී ඉන්නට, (එමෙන්ම) ඔහු ඔබලා අත්රු (හදවත් තුළ) එකිනෙකා කෙරෙහි ආදරය හා කරුණාව ඇති කළේය. චින්තනයට ඉඩ දෙන්නන්ට එහි සලකුණු ඇත.’

ස්ථාවර හා ආදරයෙන් යුත් පවුලක් ගොඩනැගීමේ වගකීම සැමියා හා බිරිඳ යන දෙදෙනා සතුවම පවතියි. පවුලේ මූලිකත්වය දරන ස්වාමියා සතුව තීරණය ගැනීමේ අයිතිය තිඛෙන අතර, ඒ සඳහා බිරිඳගේ අදහස් විමසීම, ඇගේ අදහස්වලට සවන්දීමද ඔහු විසින් කල යුතුය. ආගමික නීතියට පටහැනි දෙයක් කරන්නට අණ නොකරන තුරු, බිරිඳ ඔහුට සහාය දැක්වීම අවශ්‍ය වන්නේය. මේ සඳහා දෙදෙනාම අවබෝධයෙන්, එකිනෙකාට හිමි ගෞරවය ලබා දෙමින්, කරුණාවෙන් කැපවීමෙන් කටයුතු කළ යුතුය.

ඉස්ලාමයේ බහුභාර්යා සංකල්පය

මුස්ලිම් පිරිමින්ට කාන්තාවන් හතර දෙනෙකු හා විවාහ වීමට අනුමැතිය ඇති බව අප බොහෝ දෙනා දන්නා කරුණකි. එහෙත් එලෙස විවාහ වන කල සියලූම හා භාර්්‍යාවන්ට එක හා සමානව සැලකීම අත්‍යවශ්‍ය බවත්, කාන්තාවකට සිය සැමියා දෙවන විවාහයක් කරගත්තේ නම් දික්කසාද වීමේ කොන්දේසියක් විවාහ ගිවිසුමේ සඳහන් කිරීමට අයිතියක් තිඛෙන බවත් බොහෝ දෙනා නොදනිති.

සෑම සමාජයකම පිරිමින් හා කාන්තාවන් අතර අයථා සම්බන්ධතා, ගණිකා සේවනය වැනි දේ පවතියි. එය සමාජයේ පැවැත්මට හානිකර නිසා මෙන්ම, කාන්තාවන්ව හා ළමයින්ව අයුතු ලෙස යොදාගැනීම වැළැක්වීමට, ඉස්ලාමය මෙවැනි බහුභාර්්‍යා නීතියක් සකසා ඇත. බිරිඳට දරුවෙකු ප්‍රසූත කිරීමට නොහැකි නම්, ඇය සුව කළ නොහැකි රෝගයකින් පෙළෙයි නම්, යුද්ධ නිසා හෝ වෙනත් හේතු නිසා වැන්දඹුවන් හා අනාථයින් සිටියි නම් හෝ අසාර්ථක විවාහ ජීවිතයක් හමුවේත් ඒ විවාහයේම රැඳී සිටීමට භාර්්‍යාවට අවශ්‍ය නම්, බහු භාර්්‍යා සංකල්පය මේවාට විසඳුමකි.

මුහම්මද් තුමා ප්‍රථමයෙන් විවාහ වූ, කදීජා තුමිය සමඟ වසර 25ක විවාහ ජීවිතයක් ගෙවූ අතර, එම කාලය තුළ වෙනත් විවාහයක් කරගත්තේ නැත. ඇගේ අභාවයෙන් පසු විවිධ හේතූන් නිසා කාන්තාවන් කිිහිප දෙනෙකු විවාහ කර ගත්තේය. එතුමාගේ පවුල් සංස්ථාව, ආදරය, කරුණාව, ගෞරවය හා කැපවීම මත ගොඩනැගුණකි.

ශුද්ධ වූ අල්කුර්ආනය මෙසේ පවසයි.

’මිනිසුනි, එකම කෙනෙකුගෙන් ඔබව මැව්වා වූ අල්ලාහ්ට බිය වන්න. (ඔහු) එයින් (ඔබේ) සහකාරිය මැවූ අතර, ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් කාන්තාවන් හා පිරිමින් විශාල පිරිසක් බිහි වූහ. (මුළු ලෝකයේම) ඔබ ඔබේ අයිතිවාසිකම් අයැදින්නා වූ අල්ලාහ්ට බිය වන්න. ඔබව බිහි කළ ගර්භාෂයට (මවට) බියවන්න. අල්ලාහ් නිතරම ඔබව බලා සිටින්නේය.’ (අල්කුර්ආන් 4:1)

’ඔබගෙන් ඇතැමුන්ට අල්ලාහ් අධිකව ලබා දුන් දෑ ගැන ආශා නොකරන්න. පුරුෂයින්ට ඔවුන් උපයාගත් දෙයින්ද, කාන්තාවන්ට ඔවුන් උපයාගත් දෙයින්ද, කොටසක් වෙයි. එහෙත් සෞභාග්‍යය අල්ලාහ්ගෙන් අයැදින්න. ඇත්ත වශයෙන්ම අල්ලාහ් සතුව සියලූ දෙයෙහි දැනුම තිඛෙන්නේය.’ (අල්කුර්ආන් 4:32)

දෙවියන්ගෙන් ලැබුණු උතුම් වූ ධර්මය සිය ජීවිත කාලය තුල ක්‍රියාත්මක කල මුහම්මද් තුමාණන්ගේ (එතුමාට සාමය අත්වේවා) ජීවිතය සැමටම ආදර්ශයකි. එතුමාණන් කාන්තාවන්ට සිදුවන සියලූ අපරාධ හෙලා දුුටු අතර, ඔවුන් මත බලය අයුතු ලෙස යොදා ගැනීමට විරුද්ධ විය. පිරිමින් හා කාන්තාවන්ගෙන් තමන් යටතේ සිිටින අය ගැන අල්ලාහ් ප්‍රශ්න කරනු ඇතැයි පැවසීය. තවද, එතුමාගෙන් මෙසේ පැවසීය. තවද, එතුමාණන් මෙසේ පැවසීය.

ස්තුති  WAMY SRI LANKA

‘මුහම්මද් නබිතුමාගේ අවසාන මොහොත'(කියවීමට වයස් සීමාවක් නොමැත)

”ශාස්තෘවරයානනි! සැබවින්ම ඔබද, ඔවුන්ද මරණයට පත්වන්නේය”
(ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 39: 30).

මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.
සියළු ප‍්‍රශංසාවන් විශ්වයාධිපති අල්ලාහ්ටම හිමිවේ. ඔහුගේ කරුණාව හා දයාව නබි (සල්) තුමන්ට හා එතුමන්ගේ ඥාතීන්ටද, මිත‍්‍රයින්ටද හිමිවේවා!

ආගමික හා රාජ්‍යය නායකයකු වූ නබි (සල්) තුමන් අපවත් වීම:

නබි (සල්) තුමන්, තමන්ගේ දූත මෙහෙවරෙහි අවසන් සන්ඨිස්ථානය කරා ළඟාවූ විට එතුමන්ගේ ජීවිතයෙහි අවසන් සමය ගතවෙමින් පවතින බව, එතුමන්ගේ දෛනික ජීවිතයෙහි අළුත් සිද්ධ් දාමයන් තුළින් සැලවිය.

සෑම වසරකම රමලාන් සමයේ දවස් දහයක් ඉඃතිකාෆ් (මස්ජිදයේ – සිද්ධස්ථානයේ නවාතැන් ගැනීමට පුරුදුවී සිටී) නබි (සල්) තුමන් අවසන් වසරේ දවස් විස්සක් රැඳී සිටීම. එම වසරෙහි අල්-කුර්ආනය දෙවතාවක් දේව දූත ජිබ්රීල් ඉදිරියේ පාරායනය කර පෙන්වීම සුවිශේෂ සිද්ධීන් අතර විය.

එතුමන් අවසන් හජ් කර්තව්‍යයෙහි දී පැවසූහ: මෙම වසරෙන් පසු යළි වරක් මෙවැනි ස්ථානයක ඔබලා හමුවෙයිදෝ යනු මා නොදනිමි. හිජ්රි එකළොස් වැනි වර්ෂයේ සෆර් මාසයේ මුල් භාගය වන විට උහද් පර්වතය වෙත පැමිණ ඉස්ලාමය වෙනුවෙන් දිවි පිදු තමන්ගේ මිත‍්‍රයින් වෙනුවෙන්ද, ජීවතුන් අතර සිටින මිත‍්‍රයින් වෙනුවෙන්ද ප‍්‍රාර්ථනා කළහ. තවත් එක් මධ්‍යම රාතී‍්‍රයක බකීඃ සුසාන භූමිය වෙත ගොස් එහි මිහිදන් වී සිටී අය වෙනුවෙන් සමාව ශාන්තිය අයද, අපද ඔබත් සමග ඉතා ඉක්මනින් එක්වෙමු යනුවෙන් හැඟීම් බරව ප‍්‍රකාශ කළහ.

දයාවේ උල්පත වූ නබි (සල්) තුමන් රෝගාතුර වීම:

හිජ්රි එකළොස් වැනි වර්ෂයේ සෆර් මාසයේ විසි නම වැනි දින සඳුදා දවසක බකීඃ සූසාන භුමියෙහි මිත‍්‍රයෙකුගේ දේහය මිහිදන් කර පැමිණිමින් සිටී නබි (සල්) තුමන්ට සුළු හිසරදයක් ඇති විය, හිසරදය උත්සන්න වීමත් සමග ශරීර උෂ්ණත්වයද වැඩිවිය, හිස වටේ බැඳ සිටි පටියද උෂ්ණත්වයෙන් රත් වෙන්නට විය, එම තත්වය උග‍්‍ර විය. නබි (සල්) තුමන් තදින්ම රෝගාතුර විය. සෙසු භාර්යාවන්ගේ එකඟතාවය මත එතුමන් ආයිෂා (රලි) තුමියගේ නිවහනේ නවාතැන් ගත්හ, ආයිෂා (රලි) තුමිය, එතුමන්ගෙන් උගත් මුඅව්විදාත් පරිච්වේදයන් (එනම් සූරතුල් ෆලක්, සූරතුන් නාස්) වෙනත් ප‍්‍රාර්ථනාවන් උසුරා, එතුමන් වෙත පිඹ දෙඅත් වලින් පිරිමදින්නටද වූහ.
සමුගැනීමට පෙර කළ ස්වර්ණමය දේශනයන්:
අපවත්වන්නට දින පහකට පෙර බදාදා දවසක අසනීප තත්ත්වය හේතුවෙන් උෂ්ණත්වය වැඩි විය. එතුමන් භාජනයක වාඩි වී (ප‍්‍රමාණවත් යැයි කියන තෙක්) එතුමන්ට ජලය වක්කළහ.

සෞඛ්‍ය තත්ත්වය මදක් යහපත් තත්ත්වයට හැරුනු විට, සිය හිස මත පටියක් බැඳ වේදනාවෙන් පසුවෙන එම අවස්ථාවෙහි පවා මස්ජිදයට පැමිණ මින්බර් වේදිකාව මත නැග ජනතාව ඇමතුහ: පෙර පැමිණී ශාස්තෘවරුන්ගේ සොහොන් කොත් පූජනීය ස්ථානයන් බවට පත් කළ යුදෙව්වරුන්ට, කිතුවරුන්ට අල්ලාහ් දෙවියන්ගේ ශාපය ඇති වේවා! මාගේ සොහොන් කොත පූජනීය ස්ථානයක් බවට පත් නොකරන්න. පසුව වේදිකාවෙන් බැස මධ්‍යහන ලූහර් සලාතය ඉටු කර, අනතුරුව යළිත් වේදිකාව මත නැග මදීනා වැසියන් වන අන්සාරිවරුන් අමතා දේශණයක් පැවැත්වූහ, දාසයකුට අල්ලාහ් ලෞකීක භාග්‍යන් හා ඔහු අතර ඇති දැයින් තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දුන්නේය, ඔහු ස්වකීය හිමියන් ඉදිරියේ ඇති දේ තෝරාගත්තේය.

අබූ සඊදුල් හුද්රි (රලි) පවසයි: මෙය ශ‍්‍රවණය කරමින් සිටි අබූ බක්ර් (රලි) ගේ දෙනෙත් තෙත් විය. මෙය දුටු අපි, අපේ දෙමව්පියන් ඔබට කැපය, ඔබගේ මෙම කි‍්‍රයාව අප මවිත කරවන්නට විය, අපට වඩා පෘථුල දැනුමක් ඇති අබූබක්ර් (රලි) අල්ලාහ් අභියස ඇති දේ තෝරාගත් පුද්ගලයා වෙන කව්රුවත් නොව නබි (සල්) තුමන් යැයි පිළිතුරු දුන්හ.

පසුව නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ: සැබවින්ම මිනිසුන් අතුරින් මට, ඔහුගේ මිළ මුදල්වලින්, මිත‍්‍රකමින් බෙහෙවින් උරුමකම් කියන්නේ අබු බක්ර්ය. ස්වකීය හිමියන්ට පසු මිත‍්‍රත්වය පවත්වන්නට මට කෙනෙකු සිටී නම් ඒ අබු බක්ර්ය. ඔහු සමගයි එම මිත‍්‍රත්වය පවත්වන්නේ, නමුත් ඉස්ලාමයෙහි සියල්ලන් මිත‍්‍රයින් සහෝදරයින්ය. අබු බක්ර්ගේ නමින් පිහිටී කවුළුව හැරෙන්නට සිද්ධස්ථානයෙහි සෙසු සියළු කවුළුවන් වසන්නට වූහ.

අපවත් වීමට දවස් හතරකට පෙර කරුණු තුනක් පිළිබඳ දේශණා කළහ: අරාබි දේශ සීමාවෙන් යුදෙව්වරු, කිතුවරු පිටමං විය යුතුය, විදේශ තානාධිපතිවරුන් හට තෑගි බෝග දී මා ඔවුන් පිළිගත්තා සේ ඔබද ඔවුන්ව පිළිගත යුතුය, තෙවැනි කරුණ නම් අල්-කුර්ආනය හා නබි (සල්) තුමන්ගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් පිළිපැදීම, නැතහොත් උසාමාගේ නායකත්වයෙන් සේනාවක් සූදානම් කිරීම, නැතහොත් සලාතය ස්ථාපිත කිරීම හෝ ඔබලාගේ දකුණු අත හිමිකරගත් අයවලූන්ට යුතුකම් ඉෂ්ට කිරීම යන දේශණයන් විය යුතුය. එතුමන් දැඞ් අසාධ්‍ය තත්ත්වයක පසුවූවද සමුහ සලාතය අතපසු නොකළහ, මෙම දවසෙහි එතුමන් හිරු බැසීමත් සමග පටන් ගන්නා මඃරිබ් සලාතය මෙහෙයවමින් වල්-මුර්සලාත් පරිච්ඡේදය පාරායනය කළහ, ඉෂා සලාතය වේලාව පැමිණි විට එතුමන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය වඩාත් අයහපත් වීම නිසා සමූහ සලාතය සඳහා මස්ජිදයට පැමිණීමට අපොහොසත් විය, ආයිෂා (රලි) තුමියගෙන් එතුමන් විමසූහ: ජනතාව සලාතය ඉටු කළේද? නැහැ නබි තුමනි! ඔබේ පැමිණීම ඔවුන් මග බලාගෙන සිටියි, එවිට භාජනයක ජලය වක්කරන්නට අණ කළ නබි තුමන් ඉනික්බිතිව වුළුඃ (දෝවනය) කළහ, නමුත් වුළුඃ (දෝවන) නිම කිරීමත් සමග එතුමන් සිහි මුර්ජාවුනේය, යළි සිහිය පැමිණීමත් සමග මිනිසුන් සලාතය ඉටු කළේ දැයි විචාළේය? වුළුඃ (දෝවනය) කිරීමත් සිහි සුන්වීමත් යන තත්ත්වය දෙතුන් වතාවක් සිදුවිය, ඉන් පසු සලාතය මෙහෙය වීම සඳහා අබූ බක්ර් (රලි) ට නියම විය.

සෙනසූරාදා නැතහොත් ඉරිදා දවසක නබි (සල්) තුමන්, තමන්ට මද සුවයක් ලැබුණු බව සිතමින්, ලූහර් සලාතය සඳහා දෙදෙනෙකු ගේ සහය ඇතිව මස්ජිදය වෙත පැමිණෙන විට අබූ බක්ර් (රලි) සලාතය මෙහෙය වෙමින් සිටීයහ නබි (සල්) තුමන් දුටු ඔහු ආ පස්සට ඒමට උත්සහ කරන විට, එසේ නොයන ලෙස නබි (සල්) තුමන් සඥා කළහ, මා ඔහු අසල වාඞ් කරවන්න, අබූ බක්ර්ගේ වම් පැත්තේ වාඞ් කරනවනු ලැබීය, අබූ බක්ර් (රලි) නබි (සල්) තුමන්ව අනුගමනය කරමින් සලාතය කළහ, සලාතය අතර තුර තක්බීරය ශබ්ද නගා අබූ බක්ර් (රලි) විසින් කියනු ලැබිනි.

සමාජ ගැලවුම් කරුගේ අවසන් දවස:

අනස් (රලි) වාර්තා කරයි: සදුදා දින හිමිදිරි උදෑසන සලාතයෙහි අපි සිටියෙමු. අබූ බක්ර් (රලි) මූලිකත්වය ගෙන සලාතය මෙහෙයවමින් සිටියහ, නබි (සල්) තුමන් ආයිෂා (රලි) තුමියගේ කුටියේ සිට තිරය ඈත් කර එළියට පැමිණ අපව බලා මදහස් පෑහ, එවිට අබූ බක්ර් (රලි), නබි (සල්) තුමන් සලාතය මෙහෙයවීමට එන බව සිතා (තමන් පිටුපස ඇති) මුල් පේළියට යන්නට උත්සහා කළහ, මිත‍්‍රයින් එතුමන් දුටු පී‍්‍රතියෙන් සලාතයේ (අනවදානයෙන්) සිටියහ, මෙය දුටු එතුමන් ඔබලා සලාතය ඉටු කරන්නැයි සිනා මුසුව සඥා කරමින් තිරය වසා ගත්හ. අනතුරුව නබි (සල්) තුමන්ට තවත් සලාතයක් සඳහා අවකාශය නොලැබුනි.

උදෑසන හිරු උදාවීමෙන් අනතුරුව එතුමන්ගේ දියණිය වූ ෆාතිමා (රලි) කැඳවා යම් දෙයක් රහසින් පැවසූ විට නොදැනුවත්ම ඇයගේ දෙනෙත්හි කඳුළු පිරුණි, පසුව යළිත් කැඳවා යම් දෙයක් පැවසූ විට ඇයගේ රුව අසිරිමත් විය. ආයිෂා (රලි) තුමිය පසුව මේ පිළිබඳ ඇයගෙන් විපරම් කළ විට මුලින් එතුමන් තමන්ට වැළඳී ඇති මෙම රෝගය නිසා ඉතා ඉක්මනින් මෙලොවින් සමුගන්නා බව පැවසූ විට මා නොදැනුවත්ම ඇඬුවෙමි, පසුව මාගේ පවුලේ ඥාතීන්ගෙන් (ලෝක ජීවිතය නිමකර) මුලින් මා අනුගමනය කරමින් පැමිණෙන්නේ ඔබයි කියා පැවසු විට මා සිනාසුනෙමි. නබි (සල්) තුමන් දැඞ් අසනීප තත්ත්වයෙන් සිහි සුන් වීම දුටු ෆාතිමා (රලි) තුමිය අහෝ! මාගේ පියාණන්ට ඇතිවූ දැඩි වේදනාව කියා දුක් මුසුව පැවසූ විට (අද දිනෙන් පසු ඔබගේ පියාණන්ට කිසි දිනක වේදනාව නොදැනෙන්නේය) යනුවෙන් එතුමන් කීවේය.

වේදනාව දැඞ් විය (උග‍්‍ර විය) කයිබර් සටන් දවසේදී යුදෙව් කාන්තාවක් විෂ කවලං කළ එළු මස් නබි (සල්) තුමන්ට අනුභව කරන්නට දීම මෙම වේදනාවට ප‍්‍රධාන හේතුව විය. එතුමන් එම ඛේදනීය සිදුවීම සිහිපත් කරයි: (බිරිඳ අමතා, ආයිෂා! කයිබර් සටන් දවසේදි විෂ කවලං කළ කෑම අනුභව කිරීමත් සමග මට වේදනාවේ ලකුණු මතුවෙන්නට විය, මාගේ රුධිර නාලයන් වෙන්වී යන වේදනාවේ දරුණු අවස්ථාව හැටියට මෙම අවස්ථාව මට දැනෙන්නේය). එතුමන් අමාරුවෙන් ගත කළ අවසන් හෝරාවන්හීදීද ”සලාතය ස්ථාපිත කරන්න! සලාතය ස්ථාපිත කරන්න! ඔබගේ දකුණු අත හිමිකරගත් වහලූන්ගේ අයිතීන් සුරකින්න! යනු යළි යළි අවධාරණය කරමින් සිටීයහ.

ජන හිතකාමී නායකයකු වූ නබි (සල්) තුමන් අපවත් වීම:

නබි (සල) තුමන්ගේ බිරිඳ ආයිෂා (රලි) තුමිය එතුමන්ගේ අවසන් විනාඩි කිහිපය පිළිබඳ මෙසේ විස්තර කරයි: අල්ලාහ්ගෙන් මා ලද උසස් භාග්‍යන් නම්, නබි (සල්) තුමන් මාගේ නිවහනේ සිට, මාගේ නිවහනේ නවාතැන් ගතයුතු වාරයේ, මාගේ පපුව හා පෙනහලූ පෙදෙස මත හිස තබා සිටින විට මෙලොවින් සමුගත්හ, අල්ලාහ් මාගේ ඉඳුල් හා එතුමන්ගේ ඉඳුල් එක්කළහ, (එම සිද්ධිය ඇය විස්තර කරයි): එතුමන් අවසන් විනාඩි කිහිපය ගතකරමින් සිටින විට මාගේ සහෝදරයකු වූ අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු අබී බක්ර් සිවාක් දැහැටි කූරක් අතැතිව පැමිණූනේය, නබි (සල්) තුමන් ඔහුව නෙත්යොමා බලා සිටියේය, එතුමන්ට දත් මදින්නට අවශ්‍ය කරන බව වටහාගත් මම එම දැහැටි කූර ලබා දෙන්නදැයි විමසුවෙමි? එසේය කියා හිසෙන් සඥා කළ විට මම එය එතුමන්ට දුන්නද එහි ඝනකම නිසා එතුමන්ට දත් මදින්නට අපහසු විය, මම එය සපා සැහැල්ලූ කර දෙන්නදැයි විමසුවෙමි? එසේය කියා හිසෙන් කියා සඥා කළහ, අනතුරුව මම එය සපා සැහැල්ලූ කර නබි (සල්) තුමන්ට දුන්නෙමි. තවත් වාර්තාවක: නබි (සල්) තුමන්, තමන්ගේ දත් වෙනදාට වඩා ලස්සනට මැන්දේය යනුවෙන් වාර්තා වෙයි. එතුමන්ට වේදනාව උග‍්‍රවූ විට අසල වූ (හමවලින් සෑදූ) වතුර භාජනයකට තමන්ගේ දෑත් ඇතුළු කර, එම තෙත් දෑත් මුහුණේ පිරිමදිමින් (”ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්” නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසි කෙනෙකු නැත, දැනගන්න! නියතයෙන්ම මරණය ආසන්නයේ ඉතා පීඩාකාරී වේදනාවක් ඇත) යනුවෙන් පැවසූහ. එතුමන් දත් මැඳීම නිම කිරීමත් සමග තම දෑත් නැතහොත් ඇඟිලි ඉහළට ඔසවමින්, එතුමන්ගේ දර්ශනය ද ඉහළට එසවුනේය, දෙතොල් යාන්තමින් සෙලවෙන්නට විය. ආයිෂා (රලි) තුමිය එයට සියුම් ලෙස ඇහුම් කන් දෙමින් පවසයි: (හිමියනි! ඔබේ ආශිර්වාදය ලද් භාග්‍ය වන්තයින් වන ශාස්තෘවරුන්, සත්‍ය වන්තයින්, දිවි පිදු ෂුහදාවරුන්, ශ‍්‍රද්ධාවන්තයින් සමග මා ස්වර්ගයේ එක්කරන්න. මාගේ පාපයන් කමා කරමින් මා හට දයාව දක්වන්න, උසස් මිත‍්‍රයින් සමග මා ස්වර්ගයේ පත් කරන්න එය මට ලැබෙන ඉතා උසස් භාග්‍යකි.) අවසන් වැකි තුන නැවත නැවත පවසමින් සිටීයහ, එතුමන්ගේ දෑත් පහත්විය, උසස් මිත‍්‍රයින් සමග එතුමන් එක්විය. (ඉන්නා ලිල්ලාහි වඉන්නා ඉෙලෙහි රාජිඌන්) නියත වශයෙන් අපි අල්ලාහ් වෙනුවෙන්ය, නිසැකයෙන්ම ඔහු වෙතටම අපි යළි කැඳවනු ලබන්නෙමු.

මෙම අසුභ ආරංචිය මදීනා නගරය පුරා ඉතා සීග‍්‍රයෙන් පැතිර යෑමත් සමග මුළු නගරයම අඳුර වෙලා ගන්නට විය, අනස් (රලි) පවසයි: නබි (සල්) තුමන් මදීනා නගරයට පිවිසුනු එම ප‍්‍රථම දිනයෙහි මදීනා නගරය ආලෝකමත්ව පැවතුනු ආකාරයට කිසිම දිනක් මා නොදුටුවෙමි. නබි (සල්) තුමන් අපවත්වූ එම දිනයෙහි මදීනා නගරය වෙලාගත් එම අඳුර මෙන් කිසිම දිනක් මා නොදුටුවෙමි. එතුමන් පරලෝසැපත්වූ විට එතුමන්ගේ සෙනෙහවන්ත දියණිය වූ ෆාතිමා (රලි) තුමිය මෙසේ පවසන්නට විය: හිමියන්ගේ ඇරයුම පිළිගත් මාගේ පි‍්‍රයාදර පියාණනි! සෞබාග්‍යමත් ෆිර්දව්ස් ස්වර්ගය තමන්ගේ නවාතැන කරගත් මාගේ පියාණනි! මෙම මරණ දැන්වීම දේව දූත ජිබ්රීල් වෙත අපි දන්වමු මාගේ පියාණනි!

අබු බක්ර් (රලි) අශ්වයෙක් මත තමන්ගේ ”සුන්හි” පිහිටා ඇති නිවසේ සිට පැමිණ, මස්ජිදයට (සිද්ධස්ථානයට) ඇතුල් වී කිසි කෙනෙකු සමග කථා නොකර ආයිෂා (රලි) ගේ නිවසට ඇතුල් වී යමන් දේශයේ වස්ත‍්‍රයකින් වසාතිබු නබි (සල්) තුමන්ගේ ශුද්ධවූ දේහය, එහි වස්ත‍්‍රය ඉවත් කර එතුමන්ගේ සෞන්දර්යමත් රුව සිපගෙන කඳුළු සලමින්, මාගේ මව හා පියා ඔබට කැපය! අල්ලාහ් ඔබ මරණයන් දෙකක් මත එක් කළේ නැත, ඔබට නියමවූ මරණය ඔබ භුක්ති වින්දේය යනුවෙන් පැවසූහ.

තවත් ශ්‍රේෂ්ඨ මිත‍්‍රයෙක් වූ උමර් (රලි) ජනතාව අමතමින් (නබි (සල්) තුමන් මරණයට පත්නොවූ බව කියමින්) සිටි ස්ථානයට අබූ බක්ර් (රලි) පැමිණ උමර්ට වාඞ් වෙන්නට කීහ, නමුත් උමර් එය ප්‍රෙතික්‍ෂෙප කළ විට අබූ බක්ර් (රලි) අල්ලාහ් ප‍්‍රශංසා කර ජනතාව ඇමතූහ, උමර් (රලි) තුමන් වෙත අවදානය යොමු කරමින් සිටී ජනතාව, අබූ බක්ර් (රලි) තුමන් දෙස හැරෙන්නට වූහ, ”ඔබලාගෙන් යමෙකු මුහම්මද් (සල්) තුමන්ට යාඥා කළේ නම් මුහම්මද් මිය ගිය බව දැනගන්න. ඔබලාගෙන් කෙනෙකු ශක්ති බල සම්පන්න අල්ලාහ්ට යාඥා කරන්නේ නම් ඔහු කිසි දිනක මිය නොයන සදාතනිකයෙක් බව දැනගන්න! අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි: ”තවද මුහම්මද් දූතවරයෙකු මිස නොමැත, ඔහුට පෙරද නොයෙක් දූතවරු පැමිණ ගියහ, ඔවුන් මරණයට පත්වූයේ නම් නැතහොත් ඝාතනයට ලක්වූයේ නම් තොපි තොපගේ පැරණි පාද සළකුණු මත පෙර ආගම්වලට හැරෙන්නේද? එසේ කව්රුන් පැරණි ආගම්වලට හැරෙන්නේද එයින් දෙවියන්ට කිසිදු හානියක් නොවන්නේය. ඔහු (අල්ලාහ්) කළ ගුණ දත් අයට ඉතා ඉක්මනින් ප‍්‍රතිඵල දෙන්නේය.” (ශු අල්කුර්ආනය 4:144).

උමර් (රලි) තුමන් අල්ලාහ් මත දිවුරා පැවසු බව ඉබිනුල් මුසය්යබ් පවසයි: අබූ බක්ර් (රලි) ඉහත සඳහන් අල්-කුර්ආන් පාඨය පාරායනය කළ විටයි, එවැනි පාඨයක් ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සඳහන්වී තිබීම මට සිහියට නැගුනේ, එයත් සමග මට ඇතිවූ කම්පාව වචනවලින් කිව නොහැක, නබි (සල්) තුමන් මෙලොවින් සමුගත් බව මම දැනගත් විට මාගේ පාදයන්ගේ වීරිය නැතිවී මා පොළොවත් සමග සේන්දුවුනෙමි.

නබි (සල්) තුමන්ගේ ශුද්ධවූ දේහය අවසන් කටයුතු සඳහා සූදානම් කිරීම!

එතුමන්ගේ ශුද්ධවූ දේහය අවසන් කටයුතු සඳහා සූදානම් කරමින් සිටින අතරවාරයේ නායකත්වය පිළිබඳ සාකච්ඡුාව මතුවිය, ”සකීෆතු බනී සාඉදා” යන ස්ථානයෙහි මුහාජිර්වරු(මක්කා වැසියන්), අන්සාරිවරු (මදීනා වැසියන්) අතර නායකත්වය පිළිබඳ සාකචිඡුාව ඉතා තියුණු ලෙස පැවැත්විණි, නමුත් අවසානයේදී අබූ බක්ර් (රලි) තුමන් නායකත්වයට සුදුසු පුද්ගලයා යැයි තීරණය කළෝය. සඳුදා දිනය මේ ආකාරයට ගත විය, නබි (සල්) තුමන්ගේ ශුද්ධවූ දේහය අවසන් ගෞරවය සඳහා එතුමන්ගේ නිවහනේ (යමන් දේශයේ) වස්ත‍්‍රයකින් වසා තිබිනි.

අඟහරුවාදා දින එතුමන්ගේ දේහය ස්නානය කරමින්, සුදු කපු වස්ත‍්‍ර තුනකින් කෆන් ඇන්දවූවෝය, (එම ඇඳුම් අතර කමීසයක් හෝ හිස් වැසුමක් නොතිබිනි) දේහය තබා තිබූ ස්ථානයට දහදෙනා දහදෙනා බැගින් ඇතුල් වී එතුමන්ට ජනාසා සලාතය ඉටු කළහ, ජනාසා සලාතය සමූහ සලාතයක් මෙන් පැවැත්වුනේ නැත. මුලින්ම එතුමන් වෙනුවෙන් සලාතය ඉටු කළේ පවුලේ ඥාතීන්ය, පසුව මුහාජිර් වරුය, පසුව අන්සාරි වරුය, පිරීමීන්ට පසු කාන්තාවන්ය අනතුරුව කුඩා දරුවන්ය.

එතුමන්ගේ ආදාහන කටයුතු සිදුකරන ස්ථානය පිළිබඳ මතභේද මතුවූ විට අබූ බක්ර් (රලි), නබි (සල්) තුමන් මෙසේ පවසා ඇති බව පැවසූහ: ”කිසිදු නබි (ශාස්තෘ) වරයෙකු මරණයට පත්වූ විට මරණයට පත් එම ස්ථානයේ මිස මිහිදන් නොකළ යුතුය.” අනතුරුව අබූ තල්හා (රලි) එතුමන් අපවත්වූ එම ස්ථායයෙහි ආදහන කිරීම සඳහා සියළු කටයුතු සූදානම් කළහ. එම දවසෙහි මධ්‍යම රාති‍්‍රයෙහි එතුමන්ගේ ආදහන කටයුතු සිදුවිය. එතුමන් මෙලොවින් සදහටම සමුගත්තේය. එතුමන්ට අල්ලාහ්ගේ ශාන්තිය හා කරුණාව හිමිවේවා!

මෙම ලිපිය පිළිබඳ!

මහාත්මා පුරුෂයකුවූ නබි (සල්) තුමන්ගේ අපවත් වීම හා එයත් සමග බැඳී පවතින සිද්ධි දාමයන්, තවද එතුමන්ගේ අවසන් සමයෙහි, එතුමන් සමාජයට කළ ස්වර්ණමය දේශණයන් මෙම ලිපිය මගින් සම්පින්ඩනයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ ඇත. තවද අපේ ජීවීතේට එන්නත් කළ ගත හැකි ආදර්ශමත් කරුණු රාශියක් අන්තර් ගතවී තිබීම මෙම ලිපියේ තවත් සුවිශේෂත්වයකි.

මෙම ලිපියෙන් අපි උගත යුතු දේ!

ඔබට විවිධ අර්බුද, කරදර, පීඩන මතුවන අවස්ථාවන්හීදී නබි (සල්) තුමන්ගේ වෙන්ව යෑමේ අවස්ථාව සිහිපත් කරගන්නේ නම් ඔබගේ එම පීඩනයන්හි සැහැල්ලූ ගතියක් දැනෙන්නේය, නබි (සල්) තුමන්ගේ පවුලේ ඥාතීන්ට මිත‍්‍රයින්ට දරාගන්නට බැරි ශෝක ජනක සිද්ධියක් තිබේ නම් එය නබි (සල් ) තුමන්ගේ අපවත් වීමයි, එම අසුභ ආරංචිය පවා එතුමන්ගේ පවුලේ ඥාතීන්, මිත‍්‍රයින් ඉතා අසීරුවෙන් හෝ ඉවසා ගත්හ. අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නුල් කාසිම් වාර්තා කරයි: ”මුස්ලිම් සමාජයට මුහුණ දීමට සිදුවන පීඩනයන්ගෙන් ඉතා ප‍්‍රබලතම පීඩනය මාගේ සමූගැනීමෙන් ඇතිවන පීඩනය යැයි” නබි (සල්) තුමන් ප‍්‍රකාශ කළහ (මූලාශ‍්‍රය: මුවත්තා).

ආයිෂා (රලි) තුමිය වාර්තා කරයි: නබි (සල්) තුමන් තිරය ඈත් කර බලන විට තමන්ගේ සිය මිත‍්‍රයින් අබූ බක්ර් (රලි) පෙරටු කොටගෙන සලාතය කරමින් සිටීයහ, මෙම ප‍්‍රීතිමත් දර්ශණය දුටු නබි (සල්) තුමන්, අල්ලාහ්ට ප‍්‍රශංසා කර ඔහුගේ නායකත්වය යටතේම සමාජය පෙළ ගැසෙන්නට පි‍්‍රය කළහ, පසුව පැවසූහ: ”ජනයිනි! යම් කිසි විශ්වාස වන්තයෙකුට පීඩාකාරී තත්වයන් මතුවන විට ඔහු මාගේ අපවත් වීමෙන් සමාජයට ඇතිවන පීඩනය සිතාබලා සැනසිලි විය යුතුය. මාගේ වෙන්වයාමෙන් ඇතිවූ පීඩනය අභිබවා යන වෙනත් පීඩනයක් මාගේ සමාජයට නොමැත. මාගේ වෙන්ව යාමත් සමග ඇති වන පීඩනයට වඩා වෙනත් ප‍්‍රබලතම පීඩනයක් මාගේ සමාජයට ඇතිවන්නේද නැත.”

අපේ නායකයානනි!
අපේ ශාස්තෘවරයානනි!
මුළු ලොවටම මෛති‍්‍රයක් වූ උත්තම පුරුෂයානනි!
විශ්වාස වන්තයින්ගේ ප‍්‍රාණයටත් වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයානනි!
ඔබට අල්ලාහ්ගේ ශාන්තිය හා සාමය උදාවේවා!
කෙටියෙන් යොදා ඇති වචන මෙසේ කියවන්න:

(සල්) සල්ලල්ලාහු අෙලෙහිවසල්ලම් – තේරුම: අල්ලාහ්ගේ ශාන්තිය හා සාමය එතුමන්ට උදාවේවා
(රලි) රලියල්ලාහු අන්හු. කාන්තාවන් සඳහා රලියල්ලාහු අන්හා – තේරුම: අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය එතුමන්ට හෝ එතුමියට ලැබේවා.

සකස් කිරීම: අෂ්ෂෙයික් සෆියියුර් රහ්මාන් මුබාරක් ෆූරී

පරිවර්තනය: අබූ අස්මා

ස්තුතිය :www.yayuthumaga.com

ඉස්ලාම් විවාහ නීතිරීති

විවාහයේ කොන්දේසි

1-මනාල,මනාලියන්ගේ එකගතාවය

කැමැති නොවන මනාලීන් විවාහ කිරීම සඳහා පිරිමීන්ද,මනාලයන් විවාහ කිරීම සඳහා ස්තීන්ද බල නොකල යුතුයි.ස්ත්‍රීයකගේ කැමැත්තෙන් තොරව ඇය විවාහකර දීම ඉස්ලාම් ධර්මය තහනම් කරයි. එක් ස්ත්‍රීයෙක් යම් පිරිමියෙක් විවාහවීමෙන් වැලකී සිටින්නේ නම්, පියා ඇතුලු කවරෙක් හෝ වේවා ඇයට බල නොකළ යුතුයි.

2-වලී(වගකිව යුත්තා)

වලීවරයෙක් නොමැතිව සිදුකරන විවාහ වලංගු නොවන්නේය.කුමක්නිසාද යන්,නබි නායක මුහම්මදු(සල්) තුමා මෙසේ වසන්නේය.

“වලීවරයෙක් නොමැති විවාහය අවලංගු වේ”.

(මූලාශ්‍රය:තිර්මිදී හා අබූදාවූද්)

ස්ත්‍රීයෙක් සිය මතය පරිදි විවාහවුයේනම්,එම ගිවිසුමට ඇය හෝ ඇයගේ නියෝජිතයා සම්බන්ධවුවත් එම විවාහය අවලංගු වේ.මුස්ලිම් ස්ත්‍රීයෙක් වෙනුවෙන් කාෆිර් වරයෙක් වගකිව(වලීවීමා නොහැක.වලීවරුන්(වගකිව යුත්තන්) නොමැති අයට එම සමාජයේ ප්‍රධානියා වලීවරයා ලෙස සිට විවාහය සිදුකල යුතුයි.
වලී යනු වයසට පත් බුද්ධිමත් මනාලියගේ නිහතමානි ඥාතීන්ය.

උදාහරණ වශයෙන් පියා,
පසුව ඔහුගේ බලය ලත් තැනැත්තා,
පසුව පියා පාර්ශවයෙන් සීයා,
පසුව එසේම (ඉහලටම ) කිට්ටුම ඥාතීන්,
පසුව ඇගේ පුතා,පසුව පුතාගේ පුතුන්,(එසෙම පහළටම කිට්ටුම ඥාතීන්)
පසුව ඇයගේ එකකුස උපන් සහෝදරයා,
පසුව ඇයගෙ පියා පාර්ශවයෙන් සහෝදරයා,
පසුව ඇගේ එකකුස උපන් සහොදරයාගේ පුතුන්,
පසුව පියා පාර්ශවයෙන් සහෝදරයාගේ පුතුන්,
පසු  පියා පාර්ශවයෙන් සහෝදරයාගේ පුතුන්ගෙන් ඉතා කිට්ටුම ඥාතීන්

වලී වරයා විවාහයට පෙර ඇයගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි.වලීවරයෙක් අවශ්‍යවීමේ සූක්ෂ්ම භවයනම්,අනියම් ආශ්වාද මාර්ග වළක්වාලීමයි.මන්දයන්,නියතව දුරාචාරයේ යෙදෙන්නා ‘මේ(ධනය හෝ සම්පත් හෝ) සඳහා’ තමාව විවාහ කරගන්නා ලෙස ස්ත්‍රීයෙකුට පවසා පසුව තම මිතුරන් හා වෙනත් අයගෙන් දෙදෙනෙක් මේ සදහා සාක්ෂි කරුවන් ලෙස ගෙන ඒමට හැක.
3-සාක්ෂීන්

විවාහ ගිවිසුමේ නිහතමානි මුස්ලිම් පිරිමින් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි දෙනෙකු සාක්ෂිකරුවන් ලෙස සහභාගි විය යුතුයි.ඔවුන් දුරාචාරයේ යෙදීම,මත්පැන් පානය කිරීම හා මෙවන් මහා පාපයෙන් වැළකී සිටින්නන් විය යුතුයි. විවාහ ගිවිසුමෙහි ප්‍රකාශය යනුවෙන් හඳින්වන්නේ,මනාලයා හෝ ඔහුගේ නියොජිතයා ‘ඔබගේ දියණිය හෝ ඔබට වගකීම් පවරණලද තැනැත්තිණිය මාහට විවාහකර දෙන්න’ යනුවෙන්ද,එයට වලීවරයා,’මාගේ දියණිය හෝ මාහට වගකීම් පවරන ලද තැනැත්තිණිය ඔබට විවාහකර දුන්නෙමි’ යනුවෙන්ද, පසුව මනාලයා ‘ඇයගේ විවාහය මා පිලිගන්නෙමි ‘ යනුවෙන්ද ප්‍රකාශ කිරීමකි.මනාලයා තමා කැමති අය තමාගේ නියෝජිතයා ලෙස නියම කළ හැක.

4-මහරය ගෙවීම

(මහර් යනු මනාලයා මානාලියට අනිවාර්යයෙන් දිය යුතු තෑග්ගකි ) මහර් පිලිබඳ නීතිය එය ස්වල්පයෙන් පවතීමකි.ස්වල්පයෙන් පවතින හා පහසුවෙන් ලබන සෑම දේ මෙයට උතුම්ය.එය සදාක් යනුවෙන්ද හැඳින්වේ.විවාහ ගිවිසුමේදී එය සදහන් කිරීමද,එය ගිවිසුම්කළ විගස ගෙවීමද සුන්නත්ය. නමුදු එය හෝ එයින් කොටසක් කලකට ප්‍රමාදකළ හැක.සැමියෙක් ඇය සමග සංසර්ගයේ යෙදීමට පෙර දික් කසාදවුයේද,එවිට මහරයෙන් අඩක් ලබාගත හැක.විවාහ ගිවිසුම්කළ පසු සංසර්ගයේ යෙදීමට පෙර සැමියා මරණයට පත්වුයේනම් ඇයට මහරය හා හිමිකම් සියල්ලම හිමිවේ.

විවාහයේ පල ප්‍රයෝජන

1-වියදම් කිරීම

සැමියා තම බිරිඳට සාමාන්‍ය පැවැත්ම පරිදි ආහාර පාන,ඇඳුම් පැළඳුම් හා නාවාතැන් පහසුකම් යනාදීන් සපයා දීම අනිවාර්යවේ.මෙම අනිවාර්ය කාර්ය කිසිවක් හෝ සැපයීමට ඔහු ලෝභ කරන්නේ නම්,ඔහු පාපකාරයාය.එසේම ඔහුගේ මුදලින් තමාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් ගැනීමට හා ඔහු වැනුවෙන් ණය ලබාගැනීමට ඇයට හැකිවේ.පසුව එය ඔහුම ගෙවිය යුතුයි. වලීමා සඳහාද ඔහු වියදම්කළ යුතුයි.මනාලයා විසින් තම විවාහය නිමිත්තෙන් ආහාර පිළියෙළ කර,ඒ සඳහා මිනිසුන් කැඳවා කරන භෝජන සංග්‍රහය වලීමා යනුවෙන් හැඳින්වේ.මෙය නබිනායක මුහම්මදු(සල්) කළ සුන්නත් නම්වු සතුටුදායක කරුණකි.
2-හිමිකම් ලැබීම.

පුද්ගලයෙක් කවර දිනකදී ස්ත්‍රීයෙකු හා සමග නිවැරදි විවාහ ගිවිසුමක් කර ගන්නේද,එදින සිට ඔවුන් දෙදෙනා අතර හිමිකම් කීපයක් ඇතිවේ.අල්ලාහ් මේ ගැන මෙසේ පවසන්නේය.

“තවද,ඔබලාගේ බිරිඳන් අතහැර ගිය දෙයින් ඔවුන්ට දරුවන් නොසිටින්නේනම් ,ඔබලාට අඩක් තිබේ.ඔවුන්ට දරුවන් සිටින්නේනම්,ඔවුන් අතහැර ගිය දෙයින් ඔබලාට හතරෙන් එක පංගුවෙකි.(එයද,)ඔවුන් කළ මරන සාසනය(අවසන් කැමැත්ත ) හා ණය පියවීමෙන් පසුය.තවද,ඔබලාට දරුවන් නොසිටින්නේනම්,ඔබ,අතහැර ගිය දෙයින් ඔවුන්ට හතරෙන් එක පංගුවෙකි. ඔබලාට දරුවන් සිටින්නේනම් ,ඔබලා අතහැර ගිය දෙයින් ඔවුන්ට අටෙන් එක පංගුවෙකි.(එයද )ඔබලා කළ මරන සාසනය හා ණය පියවීමෙන් පසුය.”

(අල්කුර්ආන්  4:12)

සුන්නත් හා පිළිවෙල්

1-විවාහය පිළිබඳව තම ඥාතීන් හා මිතුරන්ට දැනුම් දීම සුන්නත් නම්වු නබි මගක් වන අතර,ඔවුහුද මනාල මනාලීන් දෙපලට ප්‍රාර්ථනා කිරීමද නබිමගකි.එබැවින්,මනාලයාට හෝ මනාලියට මෙසේ ප්‍රාර්ථනා කළ යුතුයි.

بارك الله لكما وبارك عليكما   وجمع بينكما في خير

බාරකල්ලාහු ලක,වබාරක අලෛක,වජම අ බෛනකුමා ෆී (ක්)හෛරීන්.

(අල්ලාහ් ඔබට අභියන්තරව හා භාහිරව ආශිර්වාදය කරනු මැන.ඔබ දෙපළ යහමගහි එකතු කරනු මැත )
2-සංසර්ගයේ යෙදීමට පෙර ඔවුන් දෙදෙනා මෙසේ කීම සුන්නත්ය.

بِسْمِ اللَّهِّ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

බිස්මිල්ලාහි අල්ලාහුම්ම ජන්නිබිනෂ් ෂෛතාන වජන්නිබිෂ් ෂෛතාන මා රසක්තනා
(අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.(මෙහි යෙදෙන්නෙමි )ස්වාමිනි,අපහට හා අපට ලබා දෙන දරුවාට ෂාතන්ගේ උවදුරු වලින් රැකවරණය ලබා දෙනු මැනවි.)

3-ඔවුන් දෙදෙනා අතරේ සිදුවන සංසර්ගය පිළිබඳ කරුණු පැතිරවීම පිළිකුල් කාර්යයෙකි.

4.තම බිරිඳ ඔසප්වී සිටින හෝ දරු ප්‍රසූත රුධිරයේ සිටින සමයේ සැමියා ඇය සමග සංසර්ගයේ යෙදීම තහනම් (හරාම්)ය.එයින් පිරිසුදුවී ජල ස්නානය කිරීමට පෙරද ඇය සමග සංසර්ගයේ යෙදීම හරාම්ය.
5-සැමියා තම බිරිඳගේ පිටු පය පස ගුද මාර්ගයෙන් ලිංගික ආශ්වාදයෙහි යෙදීම තහනම්ය.එය ඉස්ලාම් තහනම් කළ මහා පාප ක්‍රියාවකි.

6.සැමියා සංසර්ගයේදී තම බිරිඳට ඇයගේ සම්පූර්ණ අයිතිය ලබා දීම අනිවාර්යය වේ.එසේම ඇයගේ අනුමැතියෙන් හා නොවැළක්විය හේතුවෙන් තොරව ගැබ් හටනොගැනීම සඳහා අස්ල්(සංසර්ගයෙ යෙදී ධාතු මෝචනවන අවස්ථාවේ පුරුෂ ලිංගය පිටතට ගෙන ධාතු ඇතුල් ගත නොවන සේ පිට දමීම ) නොකළයුතුයි.

මනාලියගේ ගුනාංග

විවාහය සිදුකරනු ලබන්නේ ප්‍රීතිය අනුභව කිරීම සහ හොඳ පවුලක්,හොඳ සමාජයක් බිහි කිරීම සඳහාය.එම නිසා මෙම අරමුණු දෙකම සම්පූර්ණයෙන් යුත් ස්ත්‍රීයෙක් විවාහ කිරීම අවශ්‍යයි.

ඇය බාහිර හා අභ්‍යන්තර සෞන්දර්යට ලක්වන්නෙකි.බාහිර ලස්සනය යනුවෙන් හැඳින්වන්නේ එය රූපයේ සම්පූර්ණවීමකි.අභ්‍යන්තර ලස්සනය යනුවෙන් හැඳින්වන්නේ එය ධර්මයෙන් හා ගුණාංගයෙන් සම්පූර්ණවීමකි. නියතව බාහිරව හා අභ්‍යන්තරව ලස්සනෙන් යුත් ස්ත්‍රීයෙකු ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේනම්,එය ඇත්ත වශයෙන්ම අල්ලාහ් ගේ භාග්‍යයන් අතර සම්පූර්ණ භාග්‍යවේ.එසේම බියබැතිකමෙන් යුත් යහපත් පුරුෂයෙකු විවාහ කිරීම සඳහා ස්ත්‍රීය ඇල්ම විය යුතුයි.

තහනම් ස්ත්‍රීන්

ස්ත්‍රීන්ගෙන් විවාහ කිරීමට තහනම්වු අය කොටස් දෙකකින් සමන්චිතකි.කොටසක් විවාහ කිරීම සඳහා සදාකාලිකව තහනම්වු අය.අනෙක විවාහ කිරීම සඳහා තාවකාලිකව තහනම්වු අය.

අ )-සදාකාලිකව තහනම් අය

විවාහ කිරීමට සදාකාලිකව තහනම්වු ස්ත්‍රීන් කොටස් තුනකට බෙදේ.

1-ඥාතිකමින් තහනම් වීම

ඔවුහු හත් දෙනෙකි.ඔවුන් පිළිබඳව අල්ලාහ් මෙසේ පවසන්නේය.

“ඔබලාගේ මව්වරුන්ද,ඔබලාගේ දියණියන්ද,ඔබලාගේ සහෝදරියන්ද,ඔබලාගේ නැන්දම්මලාද,ඔබලාගේ කුඩා හා ලොකු අම්මලාද,ඔබලාගේ සහොදරයෙන්ගේ දියණියන්ද ඔබලාගේ සහොදරියන්ගේ දියණීන්ද විවාහ කිරීම ඔබලාට තහනම්ය”.

(අල් කුර්ආන් -4:23)

(a)-මව්වරුන් යනු ,මව සහ පියා හෝ මව පාර්ශවයෙන් ආත්තලා.

(b)-දියණියන් යනු,තමන්ගේද,තම පුතුන්ගේ හා දියණි යන්ගේද දියණියන් හා එසේම පහළට එන අය.

(c)-සහොදරියන් යනු,එක කුස උපන් සහෝදරියන් හා පියා සහ මව පාර්ශවයේ සහෝදරියන්ය.

(d)-නැන්දම්මලා යනු,තමාගේ නැන්දම්මලා,තම පියාගේ නැන්දම්මලා ,තම මුත්තාගේ නැන්දම්මලා,තම මවගේ නැන්දම්මලා හා තම ආත්තාගේ නැන්දම්මලාය.

(e)-කුඩම්මා සහ ලොකු අම්මා යනු,තමාගෙද ,තම පියාගේද,තම පියාගේ පියාගේද,තම මවගේද තම මවගේ මවගේද ලොකු,කුඩා අම්මලාය.

(f)-සහෝදරයාගේ දියණියන් යනු,එක කුස උපන් සහෝදරයාගේද,පියා හා මව පාර්ශව සහෝදරයාගේද,ඔවුන්ගේ පුත්තුන් සහ දියණියන්ගේද,මෙසේ පහළටම එන දියණියන්ය.

(g)-සහෝදරියගේ දියණියන් යනු,තම එක කුස උපන් සහොදරියන්ගේද,පියා හා මව පාර්ශව සහෝදරියගේද,ඔවුන්ගේ පුතුන්ගේ හා දියණියන්ගේද,එසේම පහළටම එන දියණියන්ය.

2-කිරි බීමෙන් තහනම් වීම

ඔවුන්ද ඥතිකමින් තහනම් අය සේ සෙළකේ මෙ ගැන නබි මුහම්මදු(සල්) තුමා මෙසේ පවසන්නේය.

ඥාතිකමින් තහනම්වන සෑම දෙනා කිරිබීමෙන්ද තහනම්වේ.

(මූලාශ්‍රය:බුහාරි හා මුස්ලිම්)

නමුත්,කිරි බීමෙන් තහනම්වීම පහත සඳහන් කොන්දේසිවලට යටත්විය යුතුයි.

(අ )-පස් වතාවක් හෝ එයට අධිකව කිරි බී තිබිය යුතුයි.ළදරුවෙකු ස්ත්‍රීයෙකුගෙන් සතර වතාවක් කිරි බී තිබේ නම්,ඔහුට ඇය මවක් නොවන්නේය.

(ආ)-කිරි බීම කිරි වැරීමට පෙර තිබිය යුතුයි.එනම් කිරි බීමෙහි පස් වතාවන් සියල්ලම කිරි වැරීමට පෙට තිබිය යුතුයි.කිරි බීම කිරි වැරීමෙන් පසුව හෝ කිරි වෙරීමට පෙර සමහර වතාවන් හා කිරි වෙරීමෙන් පසු සමහර වතාවන් සිදුවුයේනම් එවන් ස්ත්‍රීය ඔහුට මවක් නොවන්නේය. කිරි බීමෙහි කොන්දේසි සම්පූර්ණවන්නේ නම්,ළදරුවා එම ස්ත්‍රීයට පුත්‍රයාය.ඇයගේ පුත්‍රයන් ඔහුට පෙර හෝ පසු උපන් අය වුවද ඔහුට සහෝදරයන්ය.එසේම ඔහු සමග කිරි බීපු අයද ,ඔවුහු ඔහුට කිරි දුන් ස්ත්‍රීයගේ හෝ අන් අයගේ හෝ වෙවා ඔහුට සහොදරයන්ය. මෙහි කිරි බීපු අයගේ දරුවන් හැර වෙන කිසි වෙන කිසි වෙකුට මෙහි සම්බන්ධයක් නැති බව දැනගත යුතුයි.ඔවුන් කෙරෙහි කිසියම් බාධාවන් නොපවති.

3-විවාහ මාර්ගයෙන් තහනම් වීම

(අ)-පියානන් හා මුත්තන්ගේ බිරිඳන්.

පුද්ගලයෙක් ස්ත්‍රීයෙක් සමග විවාහ ගිවිස ගත්තේනම් ඇයට ඔහුගේ පුතුන්,පුතුන්ගේ පුතුන්,ඔහුගේ දියණියගේ පුතුන් සහ එසේම පහළට එන කිසියම් දෙනෙකුව විවාහ කිරීම තහනම්ය. ඔහු ඇය සමග සංසර්ගයේ යෙදුනා හෝ නොයෙදුනා හෝ වෙවා තහනම්ය.
(ආ)-පුතුන්ගේ බිරිඳන්

පුද්ගයෙක් ස්ත්‍රියක සමග විවාහ ගිවිසුම්කර ගත්තේ නම්,එවිගිසම ඔහුගේ පියාට සහ මුත්තාට ඇයව විහාව කිරීම තහනම්ය.තවද පියා හෝ මව පාර්ශවයෙන් පරම්පරා කොපමණ ඉහළට ගියත් ,එම විවාහ ගිවිසුම අනුව ,ඔහු ඇය සමග සංසර්ගයේ නොයෙදුනත් ,ඇයව විවාහ කිරීම තහනම්ය.

(ඉ )-බිරිඳගේ මව හා ආත්තලා

පුද්ගලයෙක් ස්ත්‍රියෙක් සමග විවාහ ගිවිස ගත්තේනම්,එවිටම ඔහු ඇය සමග සංසර්ගයේ නොයෙදුනත්,එයගේ මව සහ ආත්තලා සමග විවාහවීම විවාහ ගිවිසුම අනුව තහනම්ය.එවැනි ආත්තලා මව හෝ පියා පාර්ශවයෙන් විය හැක.

(ඊ)-බිරිඳගේද,ඇගේ පුතුන් හා දියණියන්ගේද දියණියන් හා මෙසේම පහළටම එන ස්ත්‍රීන්.

පිරිමියෙක් ස්ත්‍රියකු සමග විවාහවී ඈ සමඟ සංසර්ගයේ යෙදෙන්නේනම් ,එවිට ඇගේ දියණියන්ගේ දියණීන් හා මෙසේ පහළට එන ස්ත්‍රින් ඔහුට තහනම්ය.ඔවුන් ඔහුට පෙර විවාහයෙන් හෝ ඔහුට පසු විවාහයෙන් හෝ විය හැක. නමුත් සංසර්ගයේ යෙදීමට පෙර ඔවුන් දෙදෙනා අතර වෙන්වීම් ඇතිවුයේනම් තහනම් නොවන්නේය.

ආ)-තාවකාලිකව තහනම් අය.

විවාහ කිරීම සඳහා තාවකාලිකව තහනම්වු අය පහත සඳහන්වේ.

(අ )-බිරිඳගේ සහෝදරිය,නැන්දම්මලා හා ලොකු,කුඩා අම්මලා.

බිරිඳගේ මරණය හෝ ජීවිතයෙන් වෙන්වී ඉද්දා කාලය අවසන්වන තෙක් මෙම අය විවාහ කිරීම තහනම්ය.

(ආ)-කෙනෙකු වෙනුවෙන් ඉද්දාවෙහි සිටින අය.

ඇගේ ඉද්දා කාල සීමාව අවසන්වන තෙක් ඇයව විවාහ කිරීම තහනම්ය.ඇගේ විවාහය ගැන සාකච්ජා කිරීමද තහනම්ය.

(ඊ)-හජ් හා උම්රා මගින්  තහනම් වීම.

ඉහ්රාමයෙන් සිට මිදෙන තෙක් ඇය සමඟ විවාහ ගිවිසුම් කිරීම තහනම්ය.

(ක්)හුල්උ

තම සැමියාට කැමැති නොවන ස්ත්‍රියෙක් තමාගෙන් ඔහු වෙන්වී යාම සඳහා ඔහුට යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබාදී ඔහුගෙන් වෙන්වීම ඉල්ලා සිටීම “ක්හුල්උ” යනුවෙන් හඳින්වේ.නමුදු ,කැමැති නොවන්නා සැමියානම් ඔහු වෙන්වීමට අදහස් කළේනම්,ඇයගෙන් කිසියම් වන්දියක් හෝ ලබාගැනීමට ඔහුට අයිතියක් නොමැත. ඔහු කැමැතිනම් ,ඇය කෙරෙහි ඉවසා සිටිය යුතුයි.නැතිනම්,දික්කසාදය කළ යුතුයි.

ස්ත්‍රියෙක් තම සැමියා තමාට කරන වද හිංසා ඉවසීමට නොහැකි තරම් වේදනාවට ලක්වී ,ඔහු සමග ජීවත් වීමට ඇයට ඉවසීමක් කළ නොහැකි නම් පමණක් ඔහුගෙන් වෙන්වීමට (ක්)හුල්උ ඉලලා සිටිය හැක.එසේම සැමිය තම බිරිඳ තමාගෙන් (ක්)හුල්උ ඉල්ලන තෙක් වද කිරීමෙහි මුරණ්ඩුවී සිටිය නොහැක. සැමියා තමා බිරිඳට දුන් මහර් ප්‍රමාණයට වඩා ලබා නොගැනීම සතුටුදායක දෙයකි.

විවාහයේ හා වෙන්වීමේ අයිතිය

කිසියම් හේතුන් මත තම විවාහ ගිවිසුමෙහි නිරතවී සිටීමට හෝ එයින් වෙන්වීමට හෝ සැමියා හා බිරිඳ දෙදෙනාටම හිමිකම් ඇත.උදාහරණයක් වශයෙන් විවාහ ගිවිසුමේදී (සාකච්ජාවේදී) පැහදිළි නොකළ රෝගයක් හෝ ස්වාභාවික ඌනතාවයක් සැමියා තම බිරිඳගෙන් හෝ බිරිඳ තම සැමියාගෙන් හෝ දුටුවානම් ,ඔවුන් දෙදෙනාටම එම විවාහයෙහි රැඳී සිටීමට හෝ එයින් වෙන්වීමට හෝ හැක.

1-කෙනෙකුට පිස්සු වැටීම හෝ විවාහයේ සම්පූර්ණ අයිතිවාසිකම අනෙකුට නැතිවීම යනාදි තරමට අසනීපයෙන් පැලීම.

එම අවස්ථාවේ අනෙක් තැනැත්තාට විවාහයෙන් වෙන්වීමෙ අයිතිය හිමිවේ.එය සංසර්ගයේ යෙදීමට පෙර සිදුවන්නේනම්.සැමියා තමා පිරිනැමු මහරය ආපසු ලබා ගැනීමට හැක.එය සංසර්ගයේ යෙදීමෙන් පසු සිදුවෙන්නේ නම් කිසියම් දෙයක් ආපසු ලබා ගත නොහැක.අඩුපාඩු දැන ගැනත් රැවටීමට ලක්වු අයට මහරය ආපසු ගත හැක යනුවෙන්ද අදහසක් පවති.

2-මහරය පිරිනැමීමට අපොහොසත්වීම.

මහරය පිරිනැමීමට සැමියා අපොහොසත් වන්නේ නම්,සංසර්ගයේ යෙදීමට පෙර බිරිඳර වෙන්වීමේ අයිතිය හිමිවේ.නමුදු,සංසර්ගයේ යෙදීමෙන් පසු ඇයට මේ සඳහා කිසියම් අයිතියක් නොමැත.

3-වියදම්(නඩත්තු )කිරීමට අපොහොසත්වීම.

සැමියා තම බිරිඳ නඩත්තු කිරීමට අපොහොසත් වන්නේ නම්,බිරිඳ ඉවසිය යුතු තරම් කාලයන් බලාපොරත්තුවිය යුතුයි.පසුව ඇයට උසාවියේ පිහිට පතා නීතියානුකූලව වෙන්වීමේ අයිතියක් හිමිවේ.

4-සැමියා අතුරුදහන් වීම.

සැමියා අතුරුදහන්වී ඔහු සිටින තැනද සොයාගැනීමට නොහැකිවිය.මෙවන් අවස්ථාවක ඔහු තම බිරිඳ වෙනුවෙන් වියදම් කිරීමට කිසිදෙයක් තබා නොගියේ නම්,ඇයගේ වියදම සඳහා කිසියම් කෙනෙකුට හෝ නොපවසා ගියේ නම්,ඇය වෙනුවෙන් වියදම් කිරීම සඳහා කවරෙක් හෝ ඉදිරිපත් නොවුයේනම් ,ඇය වෙනුවෙන් වියදම්කර එය තම සැමියාගෙන් ලබාගැනීම සඳහා කවරෙක් හෝ තමා අතර නොවන්නේනම් ,ඇයට නීති මාර්ගයෙන් වෙන්වීමට අයිතියක් ඇත.

…………….තවත් බලාපොරුත්තු වන්න ………………………

මළමුහුදු ආඥාපනත් ලිපි ගොනුව!

ඉස්ලාම් ධර්මය සනාථ කරන මළමුහුදු ආඥාපනත් ලිපි ගොනුව!
DEAD SEA SCROLLS

“(නබියේ! අස්හාබුල් කහ්ෆ් නමැති ගුහාවට අයත් අය ගැන යුදෙව්වන් ඔබගෙන් විමසන්නාහ). එම ගුහාවට අයත් අයද, සන්නස අයත් අයද නියත වශයෙන්ම අපගේ සාධකයන්ගෙන් පුදුම සහගත අය වශයෙන් සිටියහ යයි අදහස් කරන්නෙහුද?…” (අල්-කුර්ආන් 18:9)

මෙම වාක්‍යයෙහි  (18:9) ගුහාවට අයත් අය සම්බන්දව සඳහන් කිරීමේදී, ගුහාවට අයත් අය ලෙස පමණක් සඳහන් කළහොත් සෑහේ. ඒ සමගම ගුහාවට අයත් අය හා සන්නස අයත් අය (The Fossil belongs to) ලෙසත් (සර්වබලධාරී) අල්ලාහ් පවසන්නේ ය.

එසේනම් සන්නසක්(ලිපි ගොනුවක්) මොවුන්ගේ ඉතිහාසයෙහි වැදගත් ස්ථානයක් ලබා ඇති බවට දැනගැනීමට හැකිවේ.එක්තරා සන්නසක් මොවුන් ලඟ තබා ගත්තා යැයි පමණක් මෙසේ සඳහන් කර නොමැත. “එම සන්නස” යැයි විශේෂයෙන් සඳහන් කර ඇති හෙයින් එය ඉතා වැදගත් සන්නසක් විය යුතුය

එම සන්නස එක් අවස්ථාවක සොයාගෙන මිනිසුන්ට එහි අඩංගු සත්‍ය හෙළිවිය යුතු නිසයි අල්ලාහ් එසේ “එම සන්නස අයත් අය ලෙස” පවසා ඇත්තේ. එම සන්නස කිසිවෙකුටත් හමුනොවෙනු ඇත නම් ඒ ගැන “එම සන්නස” යනුවෙන් වැදගත් කර නොපවසනු ඇත.

ඒ මොන සන්නස ද? ඒ මොන ලිපි ද? යනු බොහෝ කල් වනතෙක් ලෝකයා නොදැන සිටියහ. එහෙත් අද වන විට එම සන්නසෙහි/ලිපිවල අඩංගු තොරතුරු හෙළිවී ඇත.“මළමුහුදු ආඥාපනත් ලිපි (Dead Sea Scrolls)” යන මාතෘකාව යටතේ 1998 වන වසරේ එක් මසක කිහිප වරක් ම බීබීසී (BBC) නාලිකාවේ පැයක වැඩසටහනක් විකාශය විය. එමගින් විකාශය කරන ලද තොරතුරු ප්‍රේක්ෂකයන් සැවොම විශ්මයට පත්කළේය.

මෙම වැඩ සටහනේ ප්‍රථම විකාශනය 1993 වසරේ දී විකාශනයට පත්වූ බවද සඳහන් කරන ලදී. (පහත සඳහන් යොමු මගින් එය දැක බලාගත හැක).

Play 1 : http://www.vimeo.com/30121215

Play 2 : http://www.vimeo.com/30121220

Play 3 : http://www.vimeo.com/30121232

Play 4 : http://www.vimeo.com/30121238

එහි අඩංගු කරුණු වනුයේ:

1947 වසරේ එක් දවසක බැටළුවන් දැක බලාගන්නා අරාබි ජාතික කොලුවෙකු අතරමංවූ ඔහුගේ බැටළුවෙකු සොයා මළමුහුදාශ්‍රිත ජෝර්දානයේ කඳු පෙදෙසට ගියේ ය. එම කඳු පෙදෙස “කුම්රාන් කඳු වැටිය” නමින් හැඳින්විය.

තම බැටළුවා සොයා එහි තිබුණු ගල්ගුහාවක ඇතුල්වූ විට එහි මැටි බඳුන්වල අකුළවා තබන ලද (සත්ව) සම් දැක එයින් කිහිපයක් රැගෙන ගොස් පාවහන් සාදන තම පියාට දෙන ලදුව, පසුදා උදැසන ඔවුන් දෙදෙනා ම ගල්ගුහාව තුලට ගොස් එහි තිබූ සියලු (සත්ව) හම් ගෙදරට රැගෙන ආවෝය.

එම පුරාණ (සත්ව) හම් තම පාවහන් කර්මාන්තයට යොදාගැනීමට සිතූ එම කොලුවාගේ පියා එම හම් වල “හිබ්රු” භාෂාවෙන් ලියන ලද වාක්‍යන්හි අර්ථය නොතේරීම හේතුවෙන්, එවකට ජෝර්දාන රජය යටතේ තිබූ නැගෙනහිර ජෙරුසලම් හි පිහිටි එක්තරා පුරාණ පොත් හලක හිමිකරුට පෙන්වුවේය.

යම් මට්ටමක “හිබ්රු” භාෂාව දැන සිටි එම කඩ හිමිකරුවා ඩිනාර් කීපයකට එම (සත්ව)හම් වලින් යුත් ලිපි සියල්ල පාවහන් කර්මාන්තකරුගෙන් මිලදී ගත්තේය.කිතුනුවෙකු වූ එම පොත්හල් හිමියා එම ලිපි සියල්ල එම නගරයේ පිහිටා තිබූ කිතුනු පල්ලියකට භාරදුන්නේය.

එම (සත්ව) හම් වලින් යුත් ලිපි සොයා ගන්නා ලද පුවත දැනගත් යුදෙව්වන් හා මුස්ලිමානුවන් එහි අඩංගු විස්තර දැනගැනීම සඳහා උනන්දු වුහ.එම අවස්ථාවේ එවකට ජෝර්දානය රජ කළ “හුසෛන්” රජතුමා, “එම (පෞරාණික)ලිපි” මුස්ලිම්, යුදෙව් හා කිතුනුවන්ගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් විසින් පොදුවේ ගවේෂණය කරන මෙන් ඉල්ලා සිටියේ ය.

එනමුත් ක්‍රිස්තියානි (පියතුමන්) නායකයන්, “එය පෞද්ගලික බුදලයක්” බව පවසා වාද කර එය පොදුවේ ගවේෂණය කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළෝ ය. තව ද බොහෝ ක්‍රිස්තියානි විද්‍යාඥයන් ට පවා එම ලිපි කියවීමට අවස්ථා ලබා නොදුන්නෝ ය.

පස් වසරක් අතරතුර කාලයේදී ජෙරුසලම හි සිටි ක්‍රිස්තියානි නායකයන් කණ්ඩායම් වශයෙන් “කුම්රාන් කඳු වැටියෙහි” පිහිටි ගල්ගුහාවලින් ඉතිරිව තිබූ ලිපි සියල්ල අත්පත් කර ගත්තෝ ය.

1952 සැප්තැම්බර් මාසයේ සොයා ගන්නා ලද සියලුම ලිපි ක්‍රිස්තියානි නායකයන් සතු විය. එවැනි අත්පිටපත් (manuscripts )15,000 ක් ඇති බවට දැන් ගණන් බලා ඇත.

ගෙවීගිය අවු.50 කටත් ඉහත කාලයක් තිස්සේ එම අත්පිටපත් වල අඩංගු කරුණු පිළිබඳව ලෝකයාට හෙළි නොකර ක්‍රිස්තියානි නායකයන් විසින් වසන්කරන ලදී. බොහෝ ක්‍රිස්තියානි විද්වතුන් හා පර්යේෂකයන් එය කියවීමට අවස්ථා ලබා දෙනමෙන් ඉල්ලා සිටී සෑම අවස්ථාවකදීම එය ඔවුන් (ක්‍රිස්තියානි නායකයන්) විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදී.

එම අත්පිටපත් (සන්නස්) අත්පත් කරගෙන සිටී කණ්ඩායමෙන් එක් අයෙකු මියගිය විට ඔවුන්ගේ අනෙක් අය ඔවුන්ට‍ සාපේක්ෂව තවත් කෙනෙකු එම කණ්ඩායමට බඳවා ගනියි. මේ ආකාරයෙන් මෙතෙක් කල් එම ලිපි රහස්ගතව තියෙන ලදී. මෙහි “පෝප්” තුමන්ගේ වතිකානු සභාව පෙරමුණේ සිටියහ.

(සත්ව) හම් වල ලියන ලද එම පෞරාණික ලිපි විනාශවී යෑමේ තත්වය දුටූ එහි රහස් භාරකරුවන් එම ලිපි සියල්ල microfilm වශයෙන් ආරක්ෂා කළෝ ය. එහි අනුපිටපතක් ඇමරිකානු ලෝස් ඇන්ජල්ස් නගරයේ පිහිටි එක්තරා පුස්තකාලයකට (ආරක්ෂාකාරීව තබාගැනීම සඳහා) යවන ලදී.

1990 වසරේ දී එම පුස්තකාලයේ සභාපති වශයෙන් “අයිස්මේන්” නම් විද්වතෙකුව පත්කරන ලදී. ඊට ප්‍රථමයෙන් එම ලිපි කියවීමට ලැදියාවක් දැක්වූ ඔහුට එය එම අවස්ථාවේදී ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදුව, දැන් ඔහුට එම අවස්ථාව උදාවී ඇත්තේ දැන් තමන් එහි භාරකාරීත්වය දැරීමේ හේතුවෙනි.

එම ලිපි කියවූ විට තමන් විශ්මයට පත් වූ බව ද ඔහු පැවසුවේ ය. තව ද මෙතෙක් කල් ක්‍රිස්තියානි නායකයන් එය ලෝකයට හෙළි නොකර වසන් කළ කාරණය ද දැන් තමන් වටහා ගත් බවට ද සඳහන් කළේ ය.

මයිකල් වයිස් නම් චිකාගෝ විශ්ව විද්‍යාලයේ “හිබ්රු” භාෂාව පිළිබඳ මහාචාර්‍ය වරයෙකුගේ සහයෝගය ඇතිව එම (සන්නස්) ලිපිවලින් ඉතා වැදගත් යැයි තමන් විසින් හඳුනාගත් අත්පිටපත් (manuscripts) 100 ක් ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිවර්තනය කර ප්‍රකාශය කළේය.

එම පොත් ප්‍රකාශනය මගින් කිතුනු ලොව තරමක් සෙලවිය බව ද විශේෂයෙන් ක්‍රිස්තියානි සිද්ධස්ථාන මහා කම්පනයකට මුහුණ දුන් බවට ද එම ලේඛනයේ වාර්තාකරු සඳහන් කළේ ය.

බටහිර ජනතාවගේ ආගම සතු විශ්වාසය බිඳ යාමක් සේ එම පොත් ප්‍රකාශනය පත්විය යනුවෙන් ද එනිසා එම දෙදෙනාම නීතිය යටතේ ගෙන දඬුවම් ලබනු ඇති බවට ද එම වාර්තාකරු තවදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ ය.

එසේ කුමක් සිදු වුවත් එයට මුහුණ දීමට තමන් සූදානම් බව ද, එයට භිය වී මෙවැනි මහා සත්‍යක් ලෝකයාගෙන් වසන් කිරීමට තමන් කිසිසේත් කැමති නැතැයි යනුවෙන් ද එම විද්වතුන් දෙදෙනා ලෝකයාට පැවසු දේ එම රුපවාහිනී වැඩ සටහනේ සඳහන් වේ.

ක්‍රිස්තියානි පල්ලිවල දැන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පවත්වනු ලබන ක්‍රියාවන් හා ආරාධනාවන් එවකට සිටී කිතුනුවන්ගේ කාලයේ (ජිවිතයේ) නොතිබුණු බවට ද එම (manuscripts) අත්පිටපත් සාක්ෂි දරයි.

මෙම චාරිත්‍ර වාරිත්රවලටත්, ජේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රචාරයට  හා ප්‍රතිපත්ති වලටත් කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැත. මේ සියල්ල “පෞල්” නැමැත්තෙකු විසින් පසු කලෙක සැකසුම් කරන ලද්දකි. සමස්තයක් වශයෙන් දැන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියන ලද සියලු ක්‍රිස්තියානි ප්‍රතිපත්තීන් හා ක්‍රියා මාර්ගයන් අසත්‍යයකි. එය ජේසුස් වහන්සේගෙන්  පැවත ආ අනිත් පරම්පරාවේ විසූ සැබේ (භක්තිකයන්)අනුගාමිකයන් අතර දකින්නට නොලැබිණ.

ඉහත සඳහන් පරිදි එම “අයිස්මේන්” නම් විද්වතාණන් පවසන අතර, යුදෙව්වෙකු ඒ පිළිබඳව වාද කරන අතරතුර “It confirmed Islam” “එය ඉස්ලාම් ආගම සනාථ කරයි” යනුවෙන් ස්ථිරව පවසන්නේ ය. (එම අවස්ථාවේ එම විවාදය නතර කර අනිත් කොටසක් පෙන්වන ලදී.

මෙසේම “මයිකල් වෛස්” නම් විද්වතාද ඔහුගේ වාදය අතරතුර “It Confirmed Islam” “එය ඉස්ලාම් ආගම සනාථ කරයි” යනුවෙන් පවසයි. මෙතැනද එම අවස්ථාව මාරුකරන ලදී.

එම නිසා මෙම අත්පිටපත් වල අල් කුර් ආනය හා ඉස්ලාම් ආගම කෙසේ සනාථ කර ඇත්තේ ද යනු බව ඔවුන් පවසන්නේ කුමක් ද යන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට දැනගැනීමට නොහැකි විය.

අප එම පුවතින් එක් විශ්මජනක සත්‍යයක් දැනගන්නෙමු. එනම් ඊසා (ජේසුස්)නබිතුමන් හට සර්වබලධාරී අල්ලාහ් විසින් “ඉන්ජීල්” නම් ආගමක් ලබාදුන් බවට අල්කුර් ආන් බොහෝ ස්ථානවල සඳහන් කරයි. එහෙත් අද කිතුනුවන් අතර එම (“ඉන්ජීල්” ) ආගම නොවන බව නිසැකයි. ඒ මන්ද බයිබලයේ නව පිළිවෙත හෝ සැලසුම යනු ජේසුස් වහන්සේට දෙවියන් විසින් ලබාදෙන ලදක් නොව; එය අන් අය (මිනිසුන්) විසින් ජේසුස් වහන්සේ පිළිබඳව ලියන ලද සටහන් තමයි නව සැලසුම වනුයේ.

“රාජ්‍යයෙහි සුවිශේෂත්වය පිළිබඳව ජේසුස් වහන්සේ දේශනා කළේය” යනුවෙන් බයිබලයේ සඳහන් ය. (බලන්න: මත්තේයු 4:23, මාට්කු1:14)

කුමන දේව ආගම ඔවුන් වසන් කළෝය ද? එයමයි ජේසුස් වහන්සේගේ අවංක අනුගාමිකයන් තමන් සමග රැගෙන ගොස් (ගල්)ගුහාවල වාසය කළ බව සනාථ කිරීම සඳහා සෑහේ.

එම අත්පිටපත් පර්යේෂණ කළ විද්වතුන්ගේ අදහස වනුයේ  “කුර් ආනයට සමාන ලෙස තිබෙන්නේ ය” යනුවෙනි.

“ඉන්ජීල්” නම් දේව වැකි (ආගම) සනාථ කරන බවට අල් කුර් ආන්හි බොහෝ තැන්වල සඳහන් ය.

එය කියැවූ ක්‍රිස්තියානි පියතුමන් ඇතුළු පිරිස සැලසුම් සහගතව එය වසන් කිරීමද ඉහත කී අදහස සනාථ කරයි. තවද මිනිසෙකු විසින් ලියන ලද ලිපියක් ගැන අල්ලාහ් දෙවියන් මෙසේ ඉතා වැදගත් ලෙසින් කියනු නොමැති හෙයින්ද එම (එම පිටපත් දෙවියන්ගෙන් ජේසුස් වහන්සේට ලබා දෙන ලද ආගම යන) අදහස තවත් ස්ථීර කරන්නේය.

මළ මුහුදු ලේඛන ඉදිරියේදී අන්තර්ජාලයෙන් ලබාගැනීමට හැකිහකිවනු ඇත. ජේසුස් වහන්සේ දේශනා කළ ප්‍රතිපත්තිය එහෙම්පිටින්ම වලලා දමා “පෞල්” නැමැත්තා නිර්මාණය කළ ව්‍යාජ ක්‍රිස්තියානි ප්‍රතිපත්තිය බිඳී කුඩුපට්ටම් වන දවස ඉතා සමීප ය.

ඊශ්‍රායෙල් කෞතුකාගාරය හා ගූගල් (google) එකට එක්ව මළ මුහුදු ලේඛන (සන්නස) අන්තර්ජාලගත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය අරඹා ඇති අතර 2016 වසර වන විට මෙම ව්‍යාපෘතිය නිමා වී එම ලේඛන සියල්ල මහ ජනතාවගේ ප්‍රදර්ශනයට එනු ඇත.

ඊශ්‍රායෙල් රජයේ කෞතුකාගාරයට අයත් බලයලත් වෙබ් අඩවියෙහි (www.dss.collections.imj.org.il) එම ලේඛනයන්හි කොටස් ප්‍රකාශිත කර ඇත. මෙම වෙබ් අඩවියෙහි විශේෂ ලේඛන පහක (5) එකතුවක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.  එම …

  • බයිබලයේ (පුරාණ සැලසුමෙහි) සඳහන් “එසායා” යන සටහන.
  • කෝවිල (දේවස්ථානය) පිලිබඳ ලියවිල්ල.
  • හා තවත් ලියවිලි (පොත්) තුනකින් සමන්විතයි.

 මෙය ඉංග්‍රීසියට භාෂා පරිවර්තනය කිරීම සඳහා එහි මතුපිට අතිනවීන ස්කේනර් මඟින් ස්කෑන් කර ඇත.
මළමුහුදු ආඥාපනත් ලිපි

මෙයට අවුරුදු 2000 ඉහත ඒවා බව සැලකෙන මෙම (සන්නස)අත්පිටපත් තොගය 1947 දී ජෙරුසලේම් (ඊශ්‍රායෙල් හි නගරය) හි සිට සැතපුම් 13 ක දුරින් පිහිටි මළ මුහුදට වයඹින් ඇති (ගල්)ගුහවල් 11 කින් සොයාගන්නා ලදී. මෙම ප්‍රදේශය මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 1300 ක් ගැඹුරින් පිහිටා ඇත. නොකඩවා කරන ලද ගවේෂණයන් මගින් 1952 වසරේ එවැනි අත්පිටපත් කෑලි 15000 ක් සොයාගෙන ඇති අතර මේවා එවැනි අත්පිටපත් ලියවිලි 500 ක ගොනුවය.

කෝවිල (දේවස්ථානය) පිලිබඳ ලියවිල්ල (Temple scroll) නම් ලියවිල්ල තමයි එහි ඇති ප්‍රමාණයෙන් ලොකුම ලියවිල්ල විය. එය දිගින් අඩි 28 කි. එනමුත් එය මදක් විනාශ වී දැනට ඉතිරිව ඇත්තේ අඩි 26.7 ක් පමණයි. දැනට එවැනි ලිපි ගොනු 825 සිට 870 දක්වා සොයාගෙන ඇත.

මෙම අත්පිටපත් *සන්නස්) තොගය පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් 1.බයිබලයට අයත්  හා 2. බයිබලයට අයත් නොවන ලෙස වර්ග දෙකකට වෙන්කර ඇත. තවද මේවා අරාබි භාෂාව මෙන් දකුණේ සිට වම් පැත්තට ලියන ලද්දකි. මෙහි සංකේත රහිතව අක්ෂර පමණක් ඇත.

කිතුනුවන් (නායකයන්)විසින් වසන්කර තබන ලද “හිබ්රු” බයිබලයේ සත්‍ය හා ක්‍රිස්තු ධර්මය බිහිවූ සත්‍ය ඉතිහාසය මෙන් තවත් බොහෝ සත්‍ය තොරතුරු මෙම සොයාගන්නා ලද (සන්නස් හි)අත්පිටපත්වල අඩංගු බවට විශ්වාස කෙරේ.

ඔවුන් විසින් වසන් කරන ලද මෙම ලිපි සියල්ල අන්තර්ජාලයේ ප්‍රකාශනය කළත් එය “හිබ්රු” භාෂාවෙන් තිබෙන හෙයින් එම භාෂාව පිලිබඳ දැනුමක් ඇති අයට පමණයි ඉක්මන් ප්‍රයෝජන ලබාගැනීමට හැකිවන්නේ. සැවොම දැනගැනීම තකා ඉංග්‍රීසි භාෂා පරිවර්තනය කළහොත් එමගින් ලෝකයේ ඇති අනෙකුත් සියලුම භාෂාවලින් එය එළිදැක්වෙනු ඇත.

එදාට… “පෞල්” නැමැත්තා නිර්මාණය කළ “ව්‍යාජ” ක්‍රිස්තියානි ආගම සොහොනට යවන ලදුව (මරණයට පත්වී) ජේසුස් වහන්සේගේ සත්‍ය සම්පන්න ක්‍රිස්තු ධර්මය වන “ඒක දේව වාදය” (Monotheism)” තවත් පුනර්ජීවයක් ලබයි!

මේතාක් කල් අන්තර්ජාලයේ ප්‍රකාශිත එම සන්නස් ලිපි කියවීම සඳහා පහත ඇති යොමු ඔබන්න…

http://dss.collections.imj.org.il/isaiah

http://dss.collections.imj.org.il/war

http://dss.collections.imj.org.il/habakkuk

http://dss.collections.imj.org.il/temple

http://dss.collections.imj.org.il/community

වීඩියෝ ලෙස බලාගැනීම සඳහා…

http://dss.collections.imj.org.il/dss_video

== විශේෂ ස්තුතිය TNTJ හි නායක PJ (දෙමළ මාධය්‍ය ලිපිය) ==


කුම්රාන් කඳුවැටි

related picture link :http://stan-pustylnik.smugmug.com/Other/Masada-Israel-2010/15348286_mdqs8x/1/1205156416_4vpGL#1148354866_K3zZd

Post Navigation

%d bloggers like this: